Modele documente privind activitatea poliţiei în domeniul sistemelor de securitate private

 

ELIBERAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI ŞI

AVIZAREA CONDUCĂTORULUI

Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (1)  din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19 alin. (9) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 1 şi Anexa 23)

 

PRESCHIMBAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

Art. 31 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 2 şi Anexa 23)

 

REÎNNOIREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

Art. 19 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 28 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 3 şi Anexa 23-dacă R.O.F-ul avizat anterior nu este întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare)

 

ELIBERAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI ŞI AVIZAREA CONDUCĂTORULUI

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (1)  din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. ( Anexa 4 şi Anexa 24)

 

PRESCHIMBAREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Art. 31 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu documentele necesare, se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 5 şi Anexa 24)

 

REÎNNOIREA LICENŢEI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 87 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 6 şi Anexa 24-dacă R.O.F-ul avizat anterior nu este întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare)

 

RADIEREA LICENŢEI DIN REGISTRUL NAŢIONAL AL SOCIETĂŢILOR LICENŢIATE

Art. 38 din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea, împreună cu originalul licenţei de funcţionare, se depun la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social solicitanta. ( Anexa 7)

 

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI, ULTERIOR OBŢINERII / REÎNNOIRII LICENŢEI DE FUNCŢIONARE

Art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie.

Cererea, pentru aprobarea R.O.F.-ului, ulterior obţinerii / reînnoirii licenţei de funcţionare, se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social solicitanta. ( Anexa 8 şi Anexa 23)

 

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DISPECERATULUI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE

Art. 33 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 93 din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială societatea îşi are organizat dispeceratul. ( Anexa 10 şi Anexa 25)

 

AVIZAREA CONDUCĂTORULUI ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI

Art. 19 alin. (9) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 25 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea. ( Anexa 11)

 

AVIZAREA CONDUCĂTORULUI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (2) şi (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul social societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 12)

 

AVIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL OBIECTIVULUI

Art. 5 alin. (3) şi art. 8 alin. (2) ambele din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la structura de ordine publică din cadrul subunităţii de poliţie existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul, respectând prevederile legale în materie privitor la dotarea personalului. (Anexa 13 şi Anexa 26)

 

ACTUALIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL OBIECTIVULUI

Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 5 alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la structura de ordine publică din cadrul subunităţii de poliţie existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean, care a acordat anterior avizul de specialitate. (Anexa 14)

 

AVIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL TRANSPORTULUI DE VALORI

Art. 59 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul. (Anexa 15 şi Anexa 27)

 

ACTUALIZAREA PLANULUI DE PAZĂ AL TRANSPORTULUI DE VALORI

Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 59 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, care a acordat anterior avizul de specialitate. (Anexa 16)

 

AVIZAREA PLANULUI DE PROTECŢIE

Art. 35 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean), în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i se asigură protecţie. (Anexa 17)

 

AVIZAREA PROIECTULUI SISTEMULUI DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Art. 27 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu 69 alin. (1) din Anexă şi art. 4 din Anexa 7, ambele la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean) în a cărei rază teritorială îşi are sediul obiectivul. ( Anexa 9 şi Anexa 19).

 

ELIBERAREA ATESTATULUI PROFESIONAL - OCUPAŢIA “AGENT DE SECURITATE”

Art. 36 lit. a)-c) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.

Cererea se depune la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana solicitantă. ( Anexa 20)

 

AVIZAREA PERSONALULUI TEHNIC ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Art. 36 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, coroborat cu art. 76 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune la sediul Serviciului de Ordine Publică din cadrul unităţii de poliţie (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul de poliţie judeţean), în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea / P.F.A. / Î.I. (Anexa 21)

 

ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL NAŢIONAL AL EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ

Art. 8 alin. (3) din Instrucţiunile MAI nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Cererea se depune la Inspectoratul General al Poliţie Române – Direcţia de Ordine Publică. (Anexa 22)