Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol

 

Asigurarea integrității fondului forestier/piscicol național, prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniile silvic/piscicol, precum și asigurarea unor condiții de piață corecte prin eliminarea produselor de proveniență ilicită.

 

OBIECTIVELE SPECFICIE constau în prevenirea și combaterea:

  • tăierilor fără drept de arbori, distrugerea, degradarea și a furtului de arbori din fondul forestier național;
  • nerespectării prevederilor legale referitoare la exploatarea forestieră, ilegalităților referitoare la expedierea, transportul, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialelor lemnoase și a altor produse din lemn;
  • nerespectării prevederilor legale referitoare la importuri/exporturi și achiziții/livrări intracomunitare de material lemnos;
  • reducerii ilegale a suprafeței fondului forestier național și a vegetației din afara fondului forestier național, prin ocuparea ilegală a terenurilor din fondul forestier, a tăierilor fără drept de arbori, a furturilor, distrugerilor și degradării pădurilor sau a obiectivelor de orice fel amplasate în fondul forestier, precum și împotriva altor fapte păgubitoare pentru integritatea fondului forestier;
  • condițiilor de piață incorecte, prin identificarea și eliminarea produselor lemnoase de proveniență ilicită;
  •  pescuitului ilegal în scop comercial/recreativ/familial/științific din habitatele piscicole naturale;
  • activităților ilegale de deținere, transport, prelucrare și/sau comercializare a peștelui, produselor din pește și a altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit și/sau acvacultură;
  • pescuitului electric, deținerii aparatelor și a dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitului cu materiale explozive, substanțe toxice, narcotice sau de orice alt fel;
  • nerespectării prevederilor legale referitoare la producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea uneltelor de pescuit;
  • nerespectării condițiilor sanitare veterinare și de siguranța alimentelor referitoare la producerea, colectarea, transportul, procesarea, ambalarea, depozitarea și comercializarea peștelui, produselor din pește și a altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit și/sau acvacultură.