Serviciul de Poliţie,,Delta Dunării” este structura de specialitate a Poliţiei Române, care coordoneaza atribuţiile ce revin Poliţiei Române, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei,,Delta Dunării”, respectiv: Delta Dunării, sărăturile Murighiol - Plopu, complexul lagunar Razim-Sinoe, Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea-Tulcea cu zona inundabilă, litoralul Marii Negre de la Braţul Chilia până la Capul Midia, apele maritime interioare şi marea teritorială.

Serviciul de Poliţie „Delta Dunării” are sediul în municipiul Tulcea, iar activitatea de combatere a braconajului piscicol şi cinegetic se organizează, în principal, pe 5 zone de competenţă, astfel:

a) fluviul Dunărea ( teritoriul R.B.D.D. de pe raza judeţului Galaţi), braţul Chilia ;

b) fluviul Dunărea, braţul Sulina ;

c) fluviul Dunărea, braţul Sfântu Gheorghe ;

d) Complexul lagunar Razelm – Sinoe ( inclusiv judeţul Constanţa);

e) Marea Neagră – apele teritoriale.

 

      Serviciul de Poliţie „Delta Dunării” are următoarele atribuţii principale:

 

  1. execută misiuni pe teritoriul de competenţă privind prevenirea şi combaterea braconajului piscicol şi cinegetic;
  2. participă împreună cu alte instituţii abilitate prin lege, la supravegherea şi controlul activităţilor de protecţie şi conservare a fondului cinegetic, piscicol natural şi de protecţie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire, combatere a oricărei încălcări a prevederilor normelor legale interne şi internaţionale la care România este parte;
  3. execută acţiuni specifice în scopul creşterii gradului de protecţie a zonelor strict protejate, de reconstrucţie ecologică, a zonelor tampon şi de dezvoltare durabilă din cadrul Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării“;
  4. efectuează, cu respectarea normelor procesual penale, activităţi de urmărire penală în dosarele având ca obiect fapte de natură penală la regimul pescuitului şi acvaculturii, vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, care nu sunt date în competenţa altor organe de urmărire penală;
  5. elaborează concepţii, planuri de acţiune în vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii la regimul piscicol, cinegetic si protecţiei mediului;
  6. analizează periodic şi prezintă informaţii de interes public privind evoluţia situaţiei operative din zona de competenţă, stabilind măsuri concrete ce se impun a fi luate în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de natură infracţională sau contravenţională;
  7. participă în cooperare cu celelalte structuri din sistemul de siguranţă publică la limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor cu urmări deosebit de grave asupra populaţiei şi mediului înconjurător, acţionează pentru evacuarea în siguranţă a persoanelor şi bunurilor aparţinând acestora, asigură ordinea şi liniştea publică în zonele afectate de dezastre produse pe teritoriul din competenţă;
  8. iniţiază şi menţine relaţii de cooperare cu reprezentanţii şi specialiştii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, asociaţiilor judeţene a vânătorilor şi pescarilor sportivi, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, precum şi cu structurile teritoriale ale Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea consolidării cooperării interinstituţionale, pentru contracararea cât mai eficientă a fenomenului infracţional din sfera de activitate.

 

Date de contact:

Șeful serviciului : Comisar de poliție RADU TONI-VALENTIN

e-mail:  spdd@tl.politiaromana.ro