Serviciul Coordonare Domenii Operative

 

      Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei pentru coordonarea activităților desfășurate pe liniile de muncă aflate în competența structurilor de ordine publică, și are în componență Compartimentul Proximitate, Compartimentul Criminalitate Judiciară și Compartimentul Gestionare Linii de Muncă.

      În realizarea obiectivelor specifice şi a sarcinilor ce îi revin, Serviciul Coordonare Domenii Operative, are următoarele atribuții:

  • coordonează, îndrumă și evaluează activitatea desfășurată de polițiștii de proximitate pentru prevenirea infracțiunilor și a altor fapte antisociale, consilierea cetățenilor și soluționarea amiabilă a conflictelor;
  • realizează activități de îndrumare, coordonare, monitorizare și evaluare în ceea ce privește modul de îndeplinire a atribuțiilor specifice de către structurile de ordine publică care au în dotare animale de serviciu;
  • îndrumă și evaluează activitățile desfășurate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a altor fapte antisociale în domeniile aflate în competența structurilor de ordine publică;
  • coordonează și evaluează activitățile desfășurate de către structurile de ordine publică: în domeniul gestionării deșeurilor, conform competențelor; pentru prevenirea și combaterea sustragerilor de produse petroliere, colaborând în acest sens cu instituțiile cu atribuții în aceste domenii; pe linia executării sarcinilor specifice poliției privind câinii periculoși sau agresivi; pe linia gestionării Registrului Agresorilor Sexuali, cooperând în acest sens cu Direcția de Investigații Criminale și Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
  • îndrumă și evaluează activitățile desfășurate de către structurile de ordine publică pe liniile de muncă gestionate, conform competențelor: pe linia stabilirii domiciliului în România a cetățenilor români originari din  alte state, pe linia respectării prevederilor legale în domeniul evidenței populației, pe linia executării sarcinilor specifice poliției în domeniul migrației ilegale.