În perioada 2019-2025 Inspectoratul General al Poliției Române derulează proiectul ”Imbunatățirea Rezilienței și Răspunsului în Situații de Urgență”, finanțat de Banca Mondială și Guvernul României, ale cărui scopuri sunt creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Poliţiei Române de răspuns în situații de urgenţă şi la dezastre şi consolidarea capacităților instituționale pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență.

In etapa preliminară demarării fiecărui subproiect se realizează o analiză a riscurilor de mediu şi a riscurilor sociale asociate cu activităţile ce urmează a fi implementate.. Această analiză are la baza Cadrul de Management de Mediu si Social care a fost întocmit pentru acest proiect și care poate fi consultat AICI.

Pentru a asigura transparenţă şi o bună informare a publicului interesat, documentul care evidenţiază riscurile de mediu şi cele sociale precum şi modul de gestionare a acestora pe parcursul implementării subproiectului este supus consultării publice.

Planurile de Management de Mediu și Social (PMSM) întocmite pentru fiecare subproiect pot fi consultate accesând linkul corespunzător din tabelul de mai jos

Obiectivul

Documente in consultare

Data si locul consultarii publice

Demolare si reconstruire Secția 14 Poliție

PMSM Secția 14 (RO)

18 iulie ora 11.00

IGPR – Șos Ștefan cel Mare nr 15

ESMP Secția 14 (EN)

Demolare si reconstruire Poliția Orașului Popești-Leordeni

PMSM Pol. Popești (RO)

29 August ora 10.00

IGPR – Șos Ștefan cel Mare nr 15

ESMP Pol. Popești (EN)

Demolare si reconstruire Secția 9 Poliție

PMSM Secția 9 (RO)

29 August ora 11.30

IGPR – Șos Ștefan cel Mare nr 15

ESMP Secția 9 (EN)

Demolare si reconstruire Poliția Municipiului Pitești

PMSM Poliția Municipiului Pitești (RO)

14 Septembrie ora 11.00 Poliția Municipiului Pitești, Str. Război nr. 3

ESMP Poliția Municipiului Pitești (EN)

 

Persoanele interesate vor putea opta pentru participarea online (link-ul de conectare trebuie solicitat la adresa de email comunicare.irrsu@poltiaromana.ro) sau fizic, la sediul IGPR din Șos. Ștefan cel Mare nr 13-15

ACHIZIȚII ÎN DERULARE

Proiect “Îmbunătățirea Rezilienței și a Răspunsului la Situații de Urgență”, împrumut între Guvernul României și Banca Mondială

Obiectivul proiectului constă în creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Poliţiei Române de răspuns în situații de urgenţă şi la dezastre şi consolidarea capacităților instituționale pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență.

Costul proiectului este de 50 milioane euro şi va fi finanţat 100% din împrumut.

Proiectul va avea 3 (trei) componente cheie: (1) Componenta 1 – Reziliența clădirilor de răspuns la situații de urgență; (2) Capacitatea instituțională și sensibilizarea publicului; (3) Managementul proiectului

Componenta 1 – Reziliența clădirilor de răspuns la situații de urgență

Obiectivul principal al acestei componente este îmbunătățirea siguranței seismice și a rezistenței la dezastre a clădirilor Poliției Române și de intervenție în caz de urgență prin investiții în crearea de infrastructuri, consolidarea structurală și modernizare.

Poliția Română a identificat 37 de clădiri ca fiind prioritare în sistemul de intervenție în caz de urgență, de dezastre și de pregătire, care prezintă un risc ridicat de prăbușire, parțial sau complet, în timpul unui cutremur. Aceste clădiri includ Centrul Operațional al Poliției Române, sedii de Poliție Municipală sau Orășenească, precum și Secții de poliție din Mun. București.

Componenta 2: Capacitatea instituțională și sensibilizarea publicului;

Obiectivul acestei componente este de a consolida capacitatea instituțională a Poliției Române pentru a  răspunde prompt și eficient în cazuri de urgență, informarea publicului și creșterea gradului de conștientizare cu privire la modul de acțiune în caz de situații de urgență, precum și elaborarea unei strategii de investiții pentru creșterea rezistenței la risc a celorlalte clădiri aflate în administrarea Poliției Române, care nu sunt modernizate/reconstruite în componenta nr. 1. 

Componenta 3: Managementul proiectului

Componenta va asigura finanțarea tuturor costurilor legate de implementarea si managementul Proiectului, cum ar fi angajarea de specialiști externi și consultanți pentru unitatea de implementare a proiectului (UIP), pentru probleme tehnice, achiziții, management financiar, monitorizare si evaluare etc. Componenta va asigura, de asemenea, cheltuielile operaționale graduale ale unității de implementare a proiectului.

Legea nr. 89/2020, privind ratificarea Acordului de Împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a intrat în vigoare în data de 25.06.2020, astfel că urmare a publicării acesteia în Monitorul Oficial, a fost elaborat Acordul în cauză, ce a devenit efectiv la data de 8 iulie 2020.

MECANISMUL DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR LEGATE DE PROIECT

OBIECTIVE ȘI SCOP

Obiective. MSR este destinat să servească drept mecanism pentru:

 • Permiterea identificării și soluționării imparțiale, eficiente și în timp util a problemelor care afectează proiectul.
 • Consolidarea responsabilității față de beneficiari, inclusiv față de persoanele și comunitățile înconjurătoare afectate de proiect, și crearea canalelor de feedback și de discutare a problemelor pentru părțile interesate ale proiectului și cetățenii de la toate nivelurile.

De asemenea, existența unui MSR eficient va contribui la următoarele obiective: reducerea conflictelor și a riscurilor, cum ar fi interferențele externe care ar putea influența activitățile proiectului, corupția, excluderea socială sau gestionarea defectuoasă; îmbunătățirea calității activităților și rezultatelor proiectului; și îndeplinirea rolului de mecanism de feedback și de învățare important pentru managementul de proiect cu privire la punctele tari și punctele slabe ale procedurilor și proceselor de implementare a proiectului. 

Domeniu

Cine poate oferi feedback și înainta reclamații? MSR va fi accesibil pentru o gamă largă de părți interesate ale Proiectului care pot fi afectate direct sau indirect de proiect. Acestea vor include beneficiari, membri ai comunității, implementatori de proiecte/antreprenori, societatea civilă, mass-media - toți cei care vor fi încurajați să trimită feedback-ul lor, inclusiv reclamații, către MSR.

Ce tipuri de feedback/reclamații va adresa acest MSR? MSR poate fi utilizat pentru a trimite reclamații, feedback, întrebări, sugestii sau complimente legate de managementul și implementarea generală a proiectului, precum și de subproiectele și activitățile specifice amplasamentului.

 

PRINCIPII, STANDARDE ȘI STRUCTURĂ

Principii. Funcțiile MSR se vor baza pe principiile transparenței, accesibilității, incluziunii, corectitudinii, imparțialității și receptivității.

           Standarde. Durata MSR pentru adresarea și răspunsul la reclamații și alte feedback-uri este de treizeci de zile conform legislației naționale. MSR va stabili termene clar definite pentru confirmare, actualizare și feedback final către reclamant. Pentru a spori responsabilitatea, aceste termene vor fi diseminate pe scară largă către părțile interesate din proiect. Termenul pentru confirmarea primirii unui feedback nu va depăși 10 zile lucrătoare de la momentul primirii. Toate plângerle vor fi soluționate în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul primirii

          Canalele de preluare.  MSR va oferi, de asemenea, opțiunea beneficiarilor, persoanelor afectate de Proiect și altor părți interesate de a oferi feedback anonim. Astfel, pentru a adresa o cerere sau o plângere către IGPR sau unităților subordonate acestuia, cetățenii se pot adresa direct instituției, prin fax, e-mail sau prin intermediul unui formular online care trebuie completat (cerere sau reclamație) pe site-ul instituției. În toate situațiile, cererile și reclamațiile sunt înregistate și tratate în temeiul Legii nr. 554/2001 privind accesul liber la informații publice și Legii 223/2002 privind dreptul de a depune petiții.  În scopul proiectului actual, IGPR va analiza și va lua în considerare opțiunea de a implementa măsuri specifice suplimentare care ar include următoarele componente:

 • Un formular tipărit disponibil la IGPR  și la inspectoratele județene care ar putea fi completat și înaintat Biroului Relatii cu Publicul de la nivelul IGPR sau inspectoratelor județene.
 • Casetă de reclamații la nivel de șantier/construcție pentru ca publicul să-și înainteze reclamațiile și propunerile.
 • O pagină dedicată pe site-ul IGPR cu informații despre proiect și un formular de reclamații/propuneri.
 • Un sistem de monitorizare care clasifică toate petițiile legate de proiect la nivel local și central.

          Structura. Structura sistemului de feedback/MSR va fi compusă din două niveluri, începând de la nivelul județean până la nivelul UIP central.

 • La nivel județean. Pentru a asigura la nivel județean  accesul cetățenilor la MSR, aceștia vor avea opțiunea de a-și  raporta plângerile/ feedback-ul la nivelul inspectoratelor județene, care vor servi și ca punct focal de feedback la nivel local. Dacă problema nu poate fi rezolvată la nivel județean, aceasta va fi transmisă la Unitatea de Implementare a Proiectelor.
 • Nivel central/UIP. Dacă survine o situație în care nu există niciun răspuns de la nivel județean sau daca răspunsul nu este satisfăcător, persoanele care vor să înainteze plângeri sau feedback-uri au opțiunea de contacta Unitatea de Implementare a Proiectelor pentru a da curs solicitării.

            Mecanism de apel: În cazurile în care soluționarea reclamațiilor nu este satisfăcătoare solicitanților, aceștia pot înainta contestații către o instanță de judecată, în conformitate cu legislația națională.

            Reclamații legate de VBG. Proiectul MSR va servi în primul rând pentru a ajuta reclamanții să apeleze la serviciile VBG care au fost întocmite în avans și pentru a consemna soluționarea reclamației. Acesta va permite raportarea sigură și confidențială a incidenței VBG și va surprinde doar următoarele întrebări legate de incident:

 • Natura plângerii;
 • Dacă autorul faptei este asociat cu proiectul;
 • Date demografice adiționale (vârsta, sexul);

 

           Informațiile înregistrate în MSR trebuie să fie confidențiale - în special atunci când sunt legate de identitatea reclamantului. Operatorul MSR al IGPR va fi familiarizat cu abordarea recomandabilă pentru colectarea rapoartelor asupra cazurilor VBG într-un mod confidențial și etic și pentru a trata supraviețuitorii într-un mod înțelegător și lipsit de prejudecăți.

DOCUMENT CADRU PENTRU MANAGEMENTUL RISCURILOR SOCIALE ȘI DE MEDIU

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii