Priorități naţionale de intervenţie preventivă a Poliţiei Române pentru anul 2024:

               

  • Prevenirea victimizării minorilor;
  • Prevenirea violenţei domestice;
  • Prevenirea criminalității informatice.

 

 

Obiective generale

Politica de prevenire a criminalităţii, la nivelul ICPC, se concentrează pe  următoarele direcţii:

  • Realizarea de studii criminologice și cercetări sociologice pentru fundamentarea demersurilor preventive;
  • Pregătirea anti-victimală şi anti-infracţională a populaţiei;
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea
  • Diseminarea bunelor practici;
  • Monitorizarea implementării politicii de prevenire a criminalităţii la nivel local, regional şi naţional.