10 Iunie 2014

Obiective


Priorități naţionale de intervenţie preventivă a Poliţiei Române pentru anul 2022:

               

  • Prevenirea infracțiunilor contra persoanei (dispariții de copii, agresiuni sexuale, violența domestică, victimizarea minorilor);
  • Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului;
  • Prevenirea criminalității informatice.

 

 

Obiective generale

Politica de prevenire a criminalităţii, la nivelul ICPC, se concentrează pe  următoarele direcţii:

  • Realizarea de studii criminologice și cercetări sociologice pentru fundamentarea demersurilor preventive;
  • Pregătirea anti-victimală şi anti-infracţională a populaţiei;
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea
  • Diseminarea bunelor practici;
  • Monitorizarea implementării politicii de prevenire a criminalităţii la nivel local, regional şi naţional.