Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii (European Crime Prevention Network) a fost înfiinţată în 28 mai 2001, prin Decizia Consiliului Uniunii Europene 2001/427/JHA.

În 30 noiembrie 2009 a fost adoptată o nouă Decizie a Consiliului,  2009/902/JHA de înfiinţare în forma actuală a Reţelei Europene de Prevenire  a Criminalităţii (EUCPN) şi abrogare a Deciziei 2001/427/JHA.

Reţeaua este formată dintr-un Consiliu Administrativ, Secretariat şi puncte de contact desemnate de fiecare stat membru. Consiliul Administrativ este format din reprezentanţi naţionali ai statelor membre, având, totodată, un Preşedinte şi un Comitet Executiv.

Prin prisma deținerii, în semestrul I al anului 2019, a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Reprezentantul Național al României la EUCPN a asigurat și Președinției rețelei.

Prioritatea Președinției române a fost Prevenirea victimizărilor online și offline, ocazie cu care s-a realizat și un toolbox de intervenție preventivă în domeniu Prevenirea victimizării minorilor în era digitală (Preventing the Victimisation of Minors in the Digital Age ), cu sprijinul Secretariatului și al Statelor Membre. 

Decizia 2009/902/JHA prevede că fiecare stat membru va numi un reprezentant naţional şi poate numi un supleant.

Principale sarcini ale Reţelei constau în:

a)       facilitarea cooperării, contactelor şi schimbului de informaţii şi expertiză între actorii ce activează în domeniul  prevenirii criminalităţii;

b)      colectează, evaluează şi comunică informaţii evaluate incluzând bune practici  asupra activităţilor de prevenire a criminalităţii existente;

c)       organizează conferinţe, printre care o Conferinţă anuală de bune practici, şi alte activităţi, ce includ Premiul European de prevenire a criminalităţii;

d)      furnizează expertiză Consiliului şi Comisiei când este solicitată;

e)       raportează către Consiliul U.E. despre activităţile sale în fiecare an prin intermediul Consiliului său Administrativ şi organismelor de lucru competente. Consiliul va fi invitat să aprobe raportul şi să-l transmită către Parlamentul European;

f)       dezvoltă şi implementează un program de lucru bazat pe o strategie clar definite, care ia în considerare să identifice şi să răspundă la ameninţările infracţionale relevante.

România face parte din Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii din anul 2002, iniţial având statutul de observator în cadrul Reţelei şi devenind membru cu drept de vot în anul 2007, odată cu aderarea la Uniunea Europeană.

Preşedinţia Reţelei este asigurată, prin rotaţie, pe o perioadă de 6 luni, de statul ce asigură Preşedinţia Consiliului U.E. 

Reprezentarea României în cadrul acestei Reţele a fost, pe întreaga perioadă, asigurată de ofiţeri din cadrul Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii.