Preschimbarea licențelor societăților specializate în domeniul pazei

şi sistemelor tehnice de alarmare

Formalitățile necesare preschimbării licențelor pentru desfăşurarea activităților în domeniu, potrivit H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare

 

Din interpretarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentantul legal poate depune la Serviciul de Ordine Publică din cadrul inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia societatea îşi are sediul social, documentele doveditoare (urmare a schimbării sediului social, formei de organizare sau modificării serviciilor supuse licenţierii), licenţa de funcţionare, în original, pentru actualizarea datelor din tipizat şi 2 (două) exemplare ale R.O.F.-ului, spre aprobare.