Obligații ce revin conducatorilor societăților licențiate

Respectarea regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii aprobate cu ocazia licenţierii;

Transmiterea la inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, a informărilor cu activitatea desfăşurată, în forma machetelor anexate, până la data de 15 ale ultimei luni din semestru (iunie şi decembrie).

Atenţie: informările se transmit chiar dacă nu s-au desfăşurat activităţi în perioada de referinţă!

  • Pentru completarea machetei privind informarea cu activităţile desfăşurate de societăţile licenţiate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, accesaţi :Macheta STA
  • Pentru completarea machetei privind activităţile desfăşurate de societăţile de pază, accesaţi: Macheta Societati Paza
  • Pentru completarea machetei privind activitatea dispeceratelor de monitorizare, accesaţi : Macheta Dispecerate monitorizare

Comunicarea modificărilor survenite în structura societăţii: asociaţi, sedii, nr. telefon/fax, adrese web, e-mail se face, în scris, către Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean ori Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, unde se află sediul social al societății.

Solicitarea avizării personalului de conducere şi de execuţie.