Legile și actele normative care reglementează activitatea Direcției de Poliție Transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Detalii

Apariţia şi evoluţia poliţiei transporturi în România este strâns legată atât de cea a celorlalte structuri ale poliţiei, cât şi de dezvoltarea căilor de comunicaţie din ţara noastră, care au luat avânt în partea a doua a secolului XIX.

Detalii

Direcţia coordonează, îndrumă, evaluează şi monitorizează activitatea structurilor de poliţie transporturi feroviare, navale şi aeriene din teritoriu, asigurând aplicarea unitară a actelor normative în vigoare, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor, precum şi a dispoziţiilor Inspectorului General al Poliţiei Române referitoare la domeniul de competenţă.

Detalii