1. Legea nr. 289 din 11.10.2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată;

2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţiei persoanelor;

3. Legea nr. 171/2010 privind pescuitul şi acvacultura;

4. Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea O.U.G.23/2008;

5. Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura;

6. Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul naval;

7. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, modificată prin Legea nr.244/2004;

8. Hotărârea Guvernului nr. 203/1994, republicată, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

10. Legea nr. 290/2007 privind aprobarea O.U.G. 74/2006 pentru modificarea şi completarea O.G.42/1997;

11. H.G. nr. 876/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale.