Direcţia de Poliţie Transporturi coordonează, organizează, monitorizează și controlează activitatea structurilor de poliție transporturi feroviare, navale și aeriene din teritoriu, asigurând aplicarea unitară a actelor normative în vigoare, a ordinelor și instrucțiunilor ministrului afacerilor interne, precum și a dispozițiilor inspectorului general al Poliției Române referitoare la domeniul de competență.

Direcţia de Poliţie Transporturi este unitate operativă centrală, fără personalitate juridică, a cărei activitate este coordonată de către un adjunct al Inspectoratului General al Poliției Române, desemnat prin dispoziția inspectorului general al IGPR, pentru stabilirea competențelor de coordonare a structurilor din cadrul IGPR și subordonate nemijlocit acestuia.

Direcția de Poliție Transporturi are competență materială în domeniul transporturilor feroviare, navale și aeriene și competență teritorială generală.

În plan teritorial, direcţia are în subordine 8 Secţii Regionale de Poliţie Transporturi (Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa) şi Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime.

Atribuţii:

a. coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează activitatea formaţiunilor de profil, prin servicii de specialitate;

b. participă la elaborarea proiectelor de acte normative care se aplică în activitatea de poliţie, în special în domeniul transporturilor feroviare, aeriene şi navale;

c. studiază cauzele şi condiţiile care au determinat ori favorizat săvârşirea de infracţiuni, analizează periodic evoluţia fenomenului infracţional, iar în funcţie de concluziile desprinse stabileşte direcţiile de acţiune şi măsurile ce urmează a fi întreprinse;

d. elaborează proceduri specifice, metodologii, proiecte de instrucţiuni şi dispoziţii, referitoare la activitatea structurilor de poliţie transporturi, asigură implementarea acestora la nivelul unităţilor teritoriale şi monitorizează punerea lor în practică;

e. colaborează cu celelalte structuri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cooperează cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Serviciul de Protecţie şi Pază, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Apărării, precum şi cu alte instituţii centrale ale administraţiei publice;

f. acţionează conform prevederilor legale şi cadrului normativ intern, pentru a asigura informarea opiniei publice cu privire la principalele atribuţii ale structurilor de poliţie transporturi şi rezultatul unor activităţi desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;

g. organizează, coordonează şi evaluează activităţile specifice (acţiuni interregionale pe magistrale feroviare, razii, patrulări, filtre, supravegheri operative, etc.) pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în sistemul transporturilor feroviare, navale şi aeriene;

h. îndrumă şi acordă asistenţă de specialitate în organizarea şi funcţionarea pazei bunurilor, obiectivelor şi valorilor la instituţiile şi agenţii economici din sectorul transporturilor feroviare, navale şi aeriene;

i. organizează, coordonează şi evaluează activitatea de menţinere a ordinii publice pe trenurile de călători, staţii CF, aeroporturi, porturi maritime şi fluviale;

j. coordonează în sistemul transporturilor feroviare, navale şi aeriene, activităţile pentru depistarea şi prinderea persoanelor care se sustrag urmăririi penale ori de la executarea pedepsei, a dezertorilor, evadaţilor şi infractorilor voiajori, precum şi identificarea bunurilor corp-delict care fac obiectul unor infracţiuni;

k. efectuează verificări şi investigaţii pentru soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi denunţurilor privind faptele comise în zona de competenţă;

l. colaborează în baza protocoalelor cu Ministerul Transporturilor, companiile de transporturi feroviare, cu administraţiile unităţilor de transporturi navale şi aeriene, în scopul organizării şi executării de acţiuni comune pentru apărarea proprietăţii publice şi private, asigurarea ordinii publice, prevenirea evenimentelor negative;

m. cooperează cu unităţile de învăţământ ale Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru elaborarea materialelor de profil, conducerea unor activităţi de pregătire a viitorilor poliţişti, precum şi pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate în activitatea practică şi prin cursuri de specializare;

n. coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea de instruire, pregătire şi folosire a animalelor de serviciu din dotarea formaţiunilor subordonate;

o. desfăşoară activităţi necesare pentru realizarea cooperării cu organismele internaţionale care au ca obiectiv asigurarea siguranţei şi securităţii în domeniul transporturilor la nivel regional şi European, reprezentând Poliţia Română în cadrul RAILPOL, AQUAPOL şi AIRPOL.

Pentru îndeplinirea activităţilor sale, Direcţia de Poliţie Transporturi cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei, Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, conlucrând cu cetăţenii şi reprezentanţii mass-media centrală şi locală, în scopul organizării şi desfăşurării unor activităţi şi acţiuni comune de prevenire şi combatere a infracţiunilor din sectorul transporturilor feroviare, navale şi aeriene.

Direcţia de Poliţie Transporturi reprezintă Inspectoratul General al Poliţiei Române în cadrul asociaţiilor profesionale poliţieneşti constituite la nivelul statelor Uniunii Europene (RAILPOL, AQUAPOL, AIRPOL) realizând astfel cooperarea cu structurile omoloage din aceste ţări.