• Direcţia de Investigaţii Criminale organizează, coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea structurilor de investigaţii criminale pentru combaterea infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei, patrimoniului, autorităţii etc., precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, exceptând cazurile date în competenţa altor structuri din cadrul Poliţiei Române, punerea în executare a mandatelor şi a sentinţelor penale, prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii, precum şi supravegherea persoanelor față de care au fost dispuse măsuri preventive.
 • Efectuează activităţi operative, investigative şi de urmărire penală în baza ordonanţelor de delegare emise în cauzele complexe din competența unităților de parchet (P.I.C.C.J., D.I.I.C.O.T.), în vederea identificării autorilor și administrării probatoriilor pentru infracțiunile din competența direcției;
 • Monitorizează situaţia operativă, dinamica înregistrării şi soluţionării cauzelor penale cu autori neidentificaţi, propune sau dispune măsuri, intervine şi execută activităţi directe la unităţile de poliţie care se confruntă cu o situaţie deosebită în acest domeniu;
 • Organizează şi conduce acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării sau pe grupe de judeţe, în vederea combaterii infracţiunilor din competență ;
 • Execută direct, coordonează, sprijină şi evaluează activităţile operative şi de cercetare pentru identificarea autorilor în cauzele privind:
  • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
  • infracţiunile la viaţa sexuală;
  • tâlhăriile şi furturile comise cu moduri de operare deosebite sau cu prejudicii mari;
  • traficul intern şi internaţional cu autovehicule furate ori achiziționate în sistem leasing sau închiriate în regim rent-a-car, precum și furturile deosebite de şi din autovehicule, comise pe teritoriul României;
  • falsurile şi înşelăciunile urmate de consecinţe deosebite, cu excepţia celor date în competenţa altor structuri;
  • infracțiuni la regimul protejării patrimoniului cultural național, cu moduri de operare deosebite și prejudicii mari sau care au fost săvârșite pe raza mai multor unităţi teritoriale și recuperarea bunurilor sustrase;
 • Execută direct, coordonează, îndrumă și sprijină activitatea de cercetare a membrilor grupărilor care comit infracţiuni din competenţa direcţiei, cu moduri de operare deosebite şi prejudicii mari sau comise pe raza mai multor judeţe;
 • Organizează şi coordonează activitatea de punere în executare a mandatelor şi sentinţelor penale, emise de autorităţile judiciare;
 • Organizează şi coordonează activitatea de localizare şi prindere a urmăriţilor la nivel naţional şi internaţional, precum și pentru identificarea cadavrelor şi persoanelor cu identitate necunoscută, respectiv pentru clarificarea situaţiei persoanelor dispărute;
 • Coordonează la nivel național activitățile derulate in cadrul Mecanismului ,,Alertă Răpire Copil!”
 • Coordonează, monitorizează și controlează activitatea structurilor teritoriale de supravegheri judiciare pe linia supravegherii persoanelor față de care a fost dispusă una dintre măsurile preventive neprivative de libertate ale controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu, precum și cu privire la respectarea de către persoanele supravegheate a interdicțiilor și obligațiilor impuse de către organele judiciare.
 • Coordonează și monitorizează activitatea de asistență judiciară și polițienească internațională, desfășurată la nivelul structurilor teritoriale de investigații criminale din România;
 • Desfășoară activitățile dispuse prin delegare de unitățile de Parchet în cadrul cererilor de asistenţă judiciară internațională în materie penală;
 • Soluţionează, direct sau prin intermediul structurilor teritoriale de investigații criminale, cererile de asistenţă poliţienească internaţională primite de la autoritățile altor state, cu privire la infractorii români sau grupările criminale itinerante românești care comit infracțiuni în străinătate;
 • Efectuează schimburi de mesaje operative cu polițiștii din alte state în scopul combaterii criminalității itinerante / transfrontaliere românești și documentării activităților infracționale ale suspecților români;
 • Asigură cooperarea prin Oficiul European de Poliție EUROPOL și coordonarea la nivel național a activităților specifice priorității „Combaterea infracţiunilor contra patrimoniului comise în mod organizat de grupările infracţionale de criminalitate itinerantă” din ciclul de politici al U.E. 2014 – 2017;
 • Acordă asistență structurilor de profil ale Ministerului Justiției în scopul soluţionării cererilor prevăzute de Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, formulate de autoritățile altor state, pentru înapoierea cu celeritate la reşedinţa sa obişnuită, a copilului deplasat sau reţinut ilicit pe teritoriul României.
 • Asigură cunoaşterea ştiinţifică a variabilelor comportamentale ale autorilor şi victimelor comiterii de infracţiuni, astfel încât să se reconstruiască modul de comitere a infracţiunii, mobilul posibil al infracţiunii, stabilirii de concluzii/recomandări pentru organele de urmărire penală cu privire la cazul analizat şi elaborarea profilului psihologic al autorului.
 • Inițiază, în domeniul de competenţă, proiecte de acte normative specifice sau colaborează în acest sens cu celelalte structuri centrale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române;
 • Eliberează licenţele de funcţionare pentru societățile specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari şi avizează planurile de pregătire profesională în acest domeniu ;
 • Soluţionează petiţiile şi sesizările cetăţenilor şi persoanelor juridice, care intră în competenţa Direcţiei de Investigaţii Criminale.
 • Asigură marketing-ul de imagine cu privire la activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute de structurile de investigaţii criminale.