Cadrul legislativ care conferă competenţa Poliţiei de Investigaţii Criminale
 

 • Noul Cod penal
 • Noul Cod de procedură penală
 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare
 • Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea sistemului informatic naţional de semnalări SINS şi participarea României la sistemul de informaţii SCHENGEN
 • Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată şi completată cu Legea nr. 224/2006 și Legea nr. 300/2013
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • Legea nr. 100/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii
 • Legea  nr. 369 /2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • Legea  nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil,  republicată
 • Legea nr. 334/2002 – Legea bibliotecilor, republicată
 • Legea nr. 311/2003 - Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată
 • Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată
 • Legea nr.82/1991 legea contabilității, republicată
 • Legea nr. 149/1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995
 • Legea nr. 329/2003, modificată prin Legea nr. 353/2004 privind activitatea detectivilor particulari
 • Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale
 • O.U.G. 103/2006 -  privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile
 • H.G. nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
 • O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată
 • O.G. nr. 47/ 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
 • H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 • H.G. nr. 1666/2004 privind Metodologia de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind activitatea detectivilor particulari
 • O.G.  nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate in România
 • H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
 • H.G. nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acţiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012 – 2015;
 • Ordinul comun MAI / MECRMA / MC / MApN nr. 251/409/2275/M115/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale.