Direcţia Management Strategic și Suport Informațional este structura de specialitate care asigură suportul decizional al conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române privind: managementul strategic şi funcţional, analiza şi planificarea strategică, planificarea şi evaluarea activităţilor în unităţile de poliţie, analiza fenomenului infracţional, fluxul informaţional intern şi interinstituţional, relaţia cu cetăţeanul, organizaţiile profesionale şi sindicale, activitatea de protocol în relaţiile interne şi internaţionale ale Poliţiei Române.

 

Direcţia Management Strategic și Suport Informațional din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române are următoarea structură organizatorică:

 

  1. Conducerea;
  2. Serviciul Relații cu Publicul și Secretariat:
  3. Serviciul de Analiză, Monitorizare și Informare;
  4. Serviciul de Planificare și Cooperare Strategică;
  5. Biroul Protocol.