ATRIBUŢII:

- Implementează, monitorizează şi coordonează activităţile specifice de planificare strategică la nivelul Poliţiei Române;

- Analizează rezultatele punerii în aplicare a politicilor şi documentelor de nivel strategic şi formulează propuneri pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate de structurile Poliției Române;

- Asigură cooperarea strategică cu principalii parteneri ai Poliţiei Române prin efectuarea schimbului de date şi informaţii;

- Elaborează produse analitice de tip strategic în vederea fundamentării deciziilor conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române;

- Gestionează implementarea sarcinilor rezultate din documentele emise de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării și monitorizează stadiul îndeplinirii acestora;

- Reprezintă Inspectoratul General al Poliţiei Române în cadrul grupurilor de lucru desfășurate atât la nivel național cât și european.