Program audiențe:  miercuri - 15.00 - 16.00

Adresă:
Str. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti - Sector 5

Telefon centrală: 021/208.25.25

Program relații cu publicul:
Luni - Marți: 8
.30 - 16.30
Miercuri: 8.30 - 18.30
Joi - Vineri: 8.30 - 16.30

Notă! primirile în audiență se fac pe bază de cerere scrisă, motivată și aprobată anterior