ATRIBUŢII:

- Primeşte, înregistrează şi repartizează petiţiile în vederea examinării şi prezentării acestora pentru rezoluţionare;

- Participă la activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la nivelul conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române;

- Primeşte, înregistrează, sortează şi distribuie corespondenţa, conform destinaţiei, pe direcţii centrale şi servicii;

- Elaborează analize și informări pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției Române și cea a direcției, precum și ordine și dispoziții pentru îmbunătățirea activității din competența serviciului/direcției;

- Asigură realizarea fluxului informaţional între inspectorul general, inspectorii general adjuncţi, conducerile unităţilor de poliţie şi celelalte instituţii cu care se cooperează;

- Asigură fluxul informaţional inter şi intrainstituţional prin primirea /distribuirea corespondenţei la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, repartizarea lucrărilor către conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române şi structurile centrale/teritoriale.