Pot solicita efectuarea unui raport criminalistic la Institutul Național de Criminalistică contra cost?

Experții, specialiștii și tehnicienii criminaliști efectuează expertize, constatări criminalistice sau alte activități profesionale în domeniul pentru care au fost specializați, doar în cauze penale și numai la solicitarea organelor judiciare, cu respectarea legislației penale și procesual penale în vigoare.

Pentru cauze extrajudiciare există anumite laboratoare/institute/instituții publice cu personalitate juridică, care, din punct de vedere legal, au ca obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.

 

Pot participa la anumite cursuri de pregătire în cadrul Institutului Național de Criminalistică?

Activitățile de pregătire organizate se adresează exclusiv personalului din cadrul MAI și sistemului judiciar din România.

 

Pot avea acces la documente specifice, materiale, studii ştiinţifice etc. pentru întocmirea lucrării de diplomă/ disertaţie?

Documentele gestionate sunt destinate exclusiv uzului intern în laboratoarele de criminalistică din cadrul Poliției Române.