Institutul Național de Criminalistică coordonează și monitorizează activitatea de cercetare la fața locului, de realizare a expertizelor și constatărilor criminalistice, de realizare a perchezițiilor informatice efectuate de structurile criminalistice precum și a activităților specifice identificării criminalistice în Poliția Română și de management al calității în activitatea de laborator.

Activitățile de cercetare la fața locului, de expertiză și gestionarea bazelor de date criminalistice, conform competențelor legale, se realizează în conformitate cu standardele de calitate naționale și internaționale, declarate și implementate. Experții, specialiștii și tehnicienii efectuează expertize, constatări criminalistice sau alte activități profesionale în domeniul pentru care au fost specializați, doar în cauze penale și numai la solicitarea organelor judiciare, cu respectarea legislației penale și procesual penale în vigoare.

Ca direcţie, Institutul Național de Criminalistică are următoarea structură:

 • Serviciul Expertize Criminalistice;

 • Serviciul Identificări Judiciare;

 • Serviciul Expertize Fizico – Chimice;

 • Serviciul Biocriminalistică;

 • Biroul Cercetare la Faţa Locului;

 • Compartimentul proceduri şi cercetare ştiinţifică;

 • Compartimentul documente clasificate și secretariat.

 

Institutul Național de Criminalistică are următoarele atribuţii:

 1. efectuează cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor şi al evenimentelor date în competenţa Poliţiei;

 2. execută expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice în laboratoare proprii, în scopul aflării adevărului în cauzele penale, dispuse conform legii;

 3. organizează, actualizează şi desfăşoară nemijlocit activităţi de identificare în cartoteci, baze de date şi colecţii criminalistice, exploatate manual sau informatizat;

 4. desfăşoară cercetare ştiinţifică aplicativă în scopul perfecţionării metodelor şi a mijloacelor proprii de muncă;

 5. coordonează activitatea de standardizare a metodelor de lucru criminalistice pentru toate laboratoarele din subordine, asigură managementul calităţii conform normelor şi standardelor internaţionale şi se preocupă pentru acreditarea activităţilor specifice;

 6. realizează materiale documentare destinate pregătirii studenţilor, elevilor şi cursanţilor din şcolile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru celelalte cadre din poliţie, în acord cu noutăţile tehnice şi tactice;

 7. participă la întruniri ştiinţifice interne sau internaţionale în scopul cunoaşterii, dezvoltării şi asimilării metodelor moderne din domeniile specifice de activitate;

 8. organizează simpozioane naţionale şi internaţionale în domeniul de activitate.

 „Copierea, multiplicarea, modificarea, extragerea sau utilizarea fotografiilor existente sunt interzise fără acordul Institutului de Criminalistică”

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii