12 Iunie 2014

Intrebari frecvente


Cum pot să devin criminalist ???

Poliţiştii provin, de regulă, din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj Napoca, toate aceste instituţii având prevăzută ca specializare în programa de învăţământ şi disciplina criminalistică.

Informaţii specifice privind condiţiile de admitere în aceste instituţii pot fi consultate pe site-urile corespunzătoare acestor instituţii de învăţământ, respectiv:

www.academiadepolitie.ro

www.scoalapolitie.ro

www.scoalapolcj.ro

De asemenea, selecţionarea personalului se poate efectua atât prin recrutare din sursă internă, cât şi prin recrutare din sursă externă.

Informaţii suplimentare privind condiţiile necesare de recrutare în vederea încadrării din sursă internă şi externă a poliţiştilor sau în vederea angajării personalului contractual, pot fi obţinute de la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (resurse@politiaromana.ro) sau de pe site-ul Poliţiei Române la adresa www.politiaromana.ro.


Menţionăm faptul că opţiunea de a urma anumite studii superioare, cursuri sau alte forme de pregătire într-un anumit domeniu este o opţiune strict personală, care nu asigură obţinerea unui loc de muncă în mod direct în domeniul criminalistic fără respectarea prevederilor legislative corespunzătoare selecţiei personalului în Poliţia Română.Pot solicita efectuarea unei expertize criminalistice la Institutul de Criminalistică contra cost???

În conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române efectuează constatări tehnico-ştiinţifice sau expertize criminalistice numai în cauze penale şi numai în baza unui act de dispunere emis de un organ de cercetare penală, de un procuror sau de o instanţă de judecată (respectiv în baza unei rezoluţii motivate, ordonanţe sau încheieri de şedinţă).

Pentru cauze civile există laboratoare de expertiză criminalistică sau institute de specialitate, care din punct de vedere legal, au dreptul să efectueze la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, contra cost, constatări tehnico-ştiinţifice sau expertize criminalistice.

Pot participa la anumite cursuri de pregătire în cadrul Institutului de Criminalistică???

În ceea ce priveşte cursurile organizate acestea sunt programe de formare profesională continuă care se adresează strict personalului încadrat în Poliţia Română şi conform domeniului de activitate.


Pot avea acces la documente specifice, materiale, studii ştiinţifice etc. pentru întocmirea lucrării de diplomă/ disertaţie???

Pentru a avea acces la informaţii, documente specifice, studii ştiinţifice sau alte materiale, vă adresăm rugămintea de a contacta direct Asociaţia Criminaliştilor din România, recunoscută prin H.G. nr. 1240/2005 ca fiind de utilitate publică, cu sediul în Bd. Dacia, nr. 55, sect. 1, Bucureşti, telefon/ fax +4021.210.33.44, e-mail asociatiacriminalistilor@yahoo.com, având în vedere faptul că la sediul acestei asociaţii profesionale, pot fi consultate numeroase materiale de specialitate publicate.

 

Totodată precizăm faptul că în Revista de Criminalistică, editată de Asociaţia Criminaliştilor din România, sunt publicate periodic articole de specialitate.