Înfiinţată la 1 februarie1968, instituţia se numără printre primele şcoli aparţinând Ministerului de Interne care au pregătit poliţişti, oameni implicaţi în problemele comunităţii prin desfăşurarea activităţilor specifice de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică,de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional.

În anul 1968, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 3223, aici se înfiinţează Şcoala Militară de Perfecţionare a Subofiţerilor Câmpina, iar la 1 martie 1968 aceasta devine Şcoala Militară de Subofiţeri, deschizându-şi porţile pentru o primă serie de 500 de cursanţi. La data de 1 februarie 1993, cu prilejul aniversarii a 25 ani de la înfiinţare, prin Ordinul ministrului de interne nr. 273, unitatea a primit denumirea de: Şcoala Militară de Subofiţeri de Poliţie "Vasile Lascăr".

În anul 2002, odată cu punerea în aplicare a proiectelor de reformă din Ministerul de Interne, şcoala a fost integrată structurilor poliţieneşti civile, devenind Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr".

Şcoala este unitate de învăţământ postliceal, este organizată şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor, a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a şcolilor postliceale din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Regulamentului de ordine interioară al şcolii.

Echipa managerială

Director: chestor de poliţie Vasile TACHE

Bulevardul Carol I nr. 145, judeţul Prahova
Program de audiențe: Joi între orele 11.00 - 13.00
Tel. centrală: 0244/33.62.51, 0244/33.62.52, 0742/26.59.79
Fax: 0244/33.36.50

Împuternicit director adjunct: comisar-șef de poliție Stelian-Alexandru SPÎNESCU

                             

Purtător de cuvânt: 

comisar şef de poliţie Melincianu Beatrice - int. 22867; Tel. mobil: 0762232464

E-mail: campina@scoalapolitie.ro
URL: http://www.scoalapolitie.ro

Obiective

Obiectivul şcolii este pregătirea elevilor pentru a deveni poliţişti capabili să exercite atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Viitorii poliţişti trebuie să dobândească abilităţi de acţiune pe baza şi în exercitarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii, să-şi dezvolte spiritul de responsabilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin Constituţie, Legea Poliţiei, Statutul Poliţistului, prin legi şi regulamente specifice, să-şi formeze convingeri temeinice de cinste, corectitudine, sinceritate, precum şi capacităţi psihice de rezistenţă la presiuni, provocări, tentaţii şi acte de corupţie.

Relații internaționale

Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina acordă o importanţă deosebită dezvoltării cooperării cu instituţii similare din străinătate, care să-i permită o continuă perfecţionare şi adaptare la cerinţele actuale în formarea şi pregătirea agenţilor de poliţie, ca reprezentanţi ai statului de drept.

Scopul principal al activităţii de cooperare şi parteneriat internaţional este acela de a integra sistemul românesc de învăţământ poliţienesc în sistemul internaţional european, de creştere a nivelului de excelenţă, creştere a eficienţei şi eficacităţii formării şi pregătirii poliţiştilor prin însuşirea unor viziuni, concepte, tehnici moderne preluate de la partenerii externi, şi de a oferi, la rândul nostru, exemple de bune practici colaboratorilor.

Cele mai strânse relații de colaborare, școala le-a dezvoltat cu Academia pentru Administraţie Publică – Facultatea de Poliţie - a Landului Renania-Palatinat, din Hahn, Germania, cu Școala de Poliție din Nîmes, Franța, cu Școala de Poliție din Szeged, Ungaria, şi cu Universitatea de Stat pentru Afaceri Interne Dnipropetrovsk, Ucraina.

Până în prezent, au fost realizate schimburi de experienţă, concretizate în vizite de lucru, stagii de practică şi documentare cu instituţii similare din state precum SUA, Germania, Franţa, Ungaria, Turcia, Grecia, Cipru, Italia, Belgia, Olanda, Austria, Georgia, Danemarca, Belarus, Ucraina, Norvegia, Israel, Rusia etc.

Cele mai importante programe internaționale la care este afiliată și instituția noastră, sunt:

Programul de Schimb de Experiență CEPOL- dedicat cadrelor de poliție
International Project Week  - adresat elevilor și cadrelor (organizat și găzduit de Academia de Poliție de Stat a Landului Renania-Palatinat, Hahn, Germania încă din anul 2009)

Baza materială

Dintre toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, şcoala de la Câmpina este cunoscută şi prin faptul că este cea mai mare ca întindere şi capacitate. An de an, promoţiile au cuprins efective de până la 1500 de elevi, ceea ce implică preocupări şi măsuri riguroase de ordin administrativ.

Şcoala ocupă o suprafaţă de peste 20 ha şi dispune de :

I. SPAŢII COMUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT: 

- un pavilion pentru învăţământ care cuprinde: 
- 59 săli clase; 
- două biblioteci a câte două săli dispunând de un fond de carte de peste 50.000 de volume. 
- sală de internet pentru elevi. 
- două săli de predare comune cu o capacitate de 125 locuri fiecare. 
- Amfiteatrul „ Dr. EUGEN BIANU”, având o capacitate de 250 locuri. 
- studio TV şi televiziune cu circuit închis; 
- sală de pregătire metodică; 
- sală de videoconferinţe (E-LEARNING); 
- sală de conferinţe; 
- laborator psihologic; 
- sală de pregătire în domeniul S.S.M. şi P.M.; 
- sală de pregătire logistică şi financiar; 
- clubul şcolii.

II SPAŢII DESTINATE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE SPECIALITATE 

A. EDUCAŢIE FIZICĂ, AUTOAPĂRARE ŞI INSTRUCŢIA TRAGERII 

- două poligoane de tragere permanent acoperite ; 
- sală de specialitate pentru instrucţia tragerii ; 
- poligon antrenament în aer liber pentru trageri; 
- sală de jocuri sportive;
- sală pentru autoapărare; 
- sală de forţă; 
- terenuri de sport în aer liber: 
- două terenuri de fotbal; 
- teren de minifotbal; 
- teren de handbal; 
- teren de baschet; 
- teren de volei; 
- teren de tenis de câmp; 
- pistă pentru atletism; 
- pistă cu obstacole.

B. INVESTIGAŢII CRIMINALE. 

- sală de specialitate (arme);

C. PREGĂTIRE JURIDICĂ ŞI CRIMINALISTICĂ. 

- sală specialitate drept; 
- sală specialitate poliţie rutieră; 
- poligon pentru conducerea autovehiculelor în situaţii deosebite; 
- trei laboratoare criminalistice; 
- patru săli aplicaţii practice pentru criminalistică; 
- poligon pentru ridicarea urmelor de pe diferite tipuri de sol;

D. PREGĂTIRE POLIŢIENEASCĂ 

- sală de specialitate tactică poliţienească; 
- sală pentru simulatorul de tragere şi aplicații tactice; 
- două săli de aplicaţii tactice; 
- poligon pentru aplicaţii tactice.

E. ŞTIINŢE SOCIO-UMANE, LIMBI STRĂINE ŞI INFORMATICĂ. 

- sală de analiză tranzacţională; 
- complex multifuncţional, compus din şapte săli de clase, destinat învăţării limbilor străine şi comunicării publice; 
- patru laboratoare de informatică.

III. ALTE SPAŢII DESTINATE BUNEI FUNCŢIONĂRI A ŞCOLII. 

- pavilion administrativ (comandament); 
- patru pavilioane destinate cazării elevilor; 
- pavilion cazare cursanţi; 
- bloc alimentar cu cinci săli de mese; 
- popotă; 
- pavilion destinat asistenţei medicale, cuprinzând cabinete medicale de specialitate, laborator de analize şi staţionar; 
- capelă ortodoxă; 
- muzeul agentului de poliţie; 
- sală de relaţii internaţionale; 
- parc auto; 
- ateliere de reparaţii de specialitate (comunicaţii şi informatică, auto, armament,croitorie,spălătorie, frizerie, tâmplărie, electric, lăcătuşerie, sudură, amenajări interioare); 
- spatii de depozitare.

Muzeul agentului de poliție

Inaugurat în anul 2003, a reprezentat o premieră la nivel naţional. El constituie un lăcaş de menţinere şi dezvoltare a tradiţiei profesiei. Muzeul prezintă, într-o concepţie modernă, o cronologie a Poliţiei Române concretizată în sigle, medalii şi decoraţii, documente originale, uniforme, care impresionează prin însemnele particulare specifice perioadelor pe care le reprezintă, arme ce stârnesc curiozitatea prin forme sau modalităţi de utilizare. La loc de cinste se află bustul patronului spiritual al şcolii „Vasile Lascăr”, care dă o notă de prestanţă întregului ansamblu muzeal.

Vasile Lascăr – patronul spiritual al şcolii

Numele avocatului dr. Vasile Lascăr, ca patron spiritual al şcolii, a fost ales în semn de recunoaştere a calităţilor sale, a conduitei morale, a pregătirii profesionale în domeniul dreptului şi în cadrul Camerei legiuitoare a statului român, a preocupării sale de a moderniza structurile poliţieneşti şi, nu în ultimul rând, ca ministru de interne la începutul sec. XX.

Avocatul liberal Vasile Lascăr a trecut prin Parlament prima lege organică a Poliţiei Române, concepută după principii ştiinţifice moderne, pornind de la realităţile şi necesităţile specifice româneşti şi având ca bază studierea aprofundată a organizării serviciilor de poliţie moderne din Franţa, Germania , Belgia, Austria etc.

La susţinerea în Senat a proiectului de lege (25 ian.1903), Vasile Lascăr sublinia: ,,...orice alte reforme am face, oricât de bune şi folositoare ar fi, ele ar fi de prisos daca n-avem garantată mai întâi ordinea publică şi siguranţa interioară a statului".