Serviciul Planificare Structurală

​Serviciul Încadrare Resurse Umane

Serviciul Evidență Resurse Umane

Serviciul Evidență Informatizată;

Birou Inspecția Muncii și Prevenirea Riscurilor Profesionale;

Birou Metodologii, Disciplină și Deontologie Profesională;

Compartimentul Documente Clasificate și Secretariat.