Adresa, date de contact:

Adresa :Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 157
Telefon cabinet: 0269/23.51.79
Telefon centrală : 0269/23.51.81, 0269/23.51.86
Fax: 0269/24.00.90
Email: ccs@centrulchinologic.ro
URL: http://www.centrulchinologic.ro


Echipa managerială

 

Împuternicit Director al Centrului Chinologic Dr. "Aurel Greblea" Sibiu

Comisar șef de poliție IANA Cosmin-Adrian

Tel. mobil: 0751.166.470

Tel. fix: 0269/ 235181 int. 28000

 

Împuternicit Director adjunct Logistică al Centrului Chinologic Dr. "Aurel Greblea" Sibiu

Inspector principal de poliție FLOREA Felix-Daniel

Tel. mobil: 0758.972.762

Tel. fix: 0269/ 235181 int. 28003


Email: ccs@centrulchinologic.ro

 

Purtător de cuvânt: Comisar șef de poliție RADU-BRUNCHEA Alina-Maria

Tel. fix: 0269/ 235181 int. 28111

 

 

Atribuții

Centrul are competenţe naţionale în domeniul chinotehnic având următoarele atribuţii generale:

1. Coordonează, îndrumă şi monitorizează activitatea cu câinii de serviciu:

 • asigură consultanţă în organizarea structurilor chinotehnice la nivelul judeţelor;
 • ţine evidenţa câinilor de serviciu, centralizat, pe inspectorate judeţene sau alte structuri;
 • stabileşte şi centralizează nevoile de dotare cu câini de serviciu pentru structurile specializate şi inspectoratele judeţene;
 • planifică cursurile de iniţiere în dresaj şi preluare căţei, cu consultarea reprezentanţilor structurilor specializate sau ai inspectoratelor judeţene;
 • asigură consultanţă chinotehnică unităţilor teritoriale pentru selecţionarea şi achiziţionarea de căţei pentru serviciu, de pe piaţa liberă;
 • asigură consultanţă unităţilor teritoriale privind selecţionarea cadrelor care urmează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul chinotehnic;
 • ţine evidenţa cadrelor din domeniul chinotehnic (ofiţeri specialişti coordonatori, conductori câini, etc.) şi a câinilor de serviciu, pe categorii de vârstă, pe categorii de serviciu şi pe structuri;
 • elaborează tematicile de pregătire continuă specifică cadrelor din domeniul chinotehnic şi evaluează gradul de pregătire;
 • planifică participarea ofiţerilor coordonatori şi conductorilor câini serviciu la cursurile ce se organizează în Centru;
 • acordă asistenţă tehnică şi consultanţă pentru amenajarea şi modernizarea bazelor chinotehnice teritoriale, cazarea, hrănirea, îngrijirea, antrenamentul şi folosirea câinilor în serviciu;
 • actualizează şi prelucrează datele referitoare la activităţile cu câinii de serviciu, informând conducerea Poliţiei Române cu privire la stadiul dotării, pregătirii şi folosirii câinilor de serviciu, precum şi măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităţilor;
 • organizează şi desfăşoară activităţi de îndrumare, sprijin, documentare şi evaluare la unităţile teritoriale, vizând dotarea, îngrijirea, antrenamentul şi folosirea câinilor de serviciu;
 • participă, conform ordinelor sau dispoziţiilor, împreună cu cadre aparţinând inspectoratului general, la efectuarea controalelor tematice, pe linia dotării şi folosirii câinilor de serviciu.

2. Realizează producţie canină.

3. Realizează selecţia şi dresajul pregătitor al tineretului canin produs până la împlinirea vârstei de 3-4 luni, conform metodologiei şi programelor elaborate în acest sens, asigurând distribuirea acestuia pe categorii de serviciu, în cadrul unor cursuri de iniţiere în dresaj.

4. Selecţionează şi achiziţionează exemplare canine necesare pentru reproducţie şi pentru serviciu.

5. Dresează câini şi şcolarizează cadre cu atribuţii în domeniul chinotehnic prin:

 • cursuri de iniţiere în carieră pentru personalul de specialitate (ofiţeri coordonatori şi conductori câini serviciu), încadrat din sursă externă sau mutaţi pe aceste linii de muncă şi ale căror funcţii noi presupun obţinerea sau schimbarea specializării;
 • cursuri pentru dezvoltarea carierei (ofiţeri coordonatori şi conductori câini serviciu), în scopul actualizării, specializării, perfecţionării sau lărgirii competenţelor profesionale;
 • cursuri de capacitatate pentru acordarea unor grade profesionale pentru agenţi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul chinotehnic;
 • cursuri de specializare conductori şi dresaj câini pe diverse categorii de serviciu;
 • cursuri de perfecţionare profesională a conductorilor şi atestare câini dresaţi pe diverse categorii de serviciu.

Organizarea tuturor categoriilor de cursuri se realizează pe baza unui grafic de şcolarizare şi a documentelor de învăţământ specifice, elaborate şi aprobate conform competenţelor, având în vedere ca vârsta câinilor la începutul şcolarizării, de regulă, să fie între 11 luni şi 18 luni, dar să nu depăşească 3 ani.

6. Realizează studii, cercetări şi experimente privind conceperea şi ameliorarea tehnologiilor de dresaj, evaluarea implementării în practică a acestora, valorificarea urmelor organice şi anorganice de miros, amenajarea de utilităţi specifice instruirii şi dresajului, perfecţionarea şi modernizarea procesului de învăţământ, psihopedagogia, profilaxia, diagnosticarea şi tratarea unor boli canine precum şi privind nutriţia şi îngrijirea câinilor.

7. Administrează Banca de mirosuri şi Laboratorul de examinare odorologică judiciară, efectuând examinări odorologice în scop didactic.

8. Organizează şi participă la convocări de învăţământ, cercuri şi sesiuni ştiinţifice, consilii şi comisii în interesul procesului instructiv-educativ, seminarii, simpozioane, conferinţe, colocvii tematice, documentări, schimburi de experienţă, concursuri şi expoziţii chinologice, organizate în ţară şi străinătate.

9. Desfăşoară activităţi specifice de management al resurselor umane.

10. Planifică, organizează şi asigură gestionarea eficientă a fondurilor financiare alocate, întreţinerea şi exploatarea judicioasă a bunurilor materiale şi imobilelor din dotare, conform prevederilor legale.

11. Execută prestări de servicii specifice profilului de activitate (dresează câini şi pregăteşte conductori, vinde câini dresaţi, conform protocoalelor încheiate, pentru organizaţii internaţionale sau naţionale), în condiţiile prevăzute de lege.
 

Legislație specifică

Centrul Naţional Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu, este o instituţie de învăţământ bugetară, cu personalitate juridică, subordonată Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Activitatea Centrului este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Legii de organizare şi funcţionare a Ministerului Administraţiei şi  Internelor , Legii de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române, Legii privind Statutul Poliţistului, Legii Învăţământului, Legii privind Statutul Personalului Didactic, Legii Sanitar-veterinare, Ordinele Ministrului Administraţiei şi Internelor, Dispoziţiile Inspectorului General al Poliţiei Române, precum şi prevederilor Regulamentului de Ordine şi Funcţionare propriu.

 

Cifra de școlarizare: 1600-1700 cupluri chinotehnice pe an.