1. Compartimentul cooperare operativă, documente clasificate și secretariat

Coordonator: comisar-şef de poliţie Alexandru MIHĂILĂ

Compartimentul CODCS gestionează la nivelul direcţiei problematica legată de redactarea, evidenţa, primirea, trierea, repartizarea, urmărirea soluţionării, multiplicarea, manipularea, transportul, selecţionarea, păstrarea şi arhivarea documentelor, activitatea de secretariat şi asigură mediatizarea evenimentelor importante înregistrate în sectorul transporturilor şi a rezultatelor acţiunilor întreprinse la nivel naţional.

 

2. Serviciul Transporturi Navale

Îndeplinește atribuțiile funcției de Şef serviciu:  comisar-şef de poliţie Alexandru PETRACHE

Poliţia transporturi navale desfăşoară, conform legii, activităţile specifice pe un sector de 1690 Km de căi navigabile din care 1072,2 Km reprezintă Dunărea (între Km 0-Bara Sulina şi Baziaş – intrarea Dunării în ţară) în care sunt integrate un număr de 35 porturi din care 4 maritime, amplasate de-a lungul a 224 Km de litoral şi 91 Km căi navigabile artificiale.

Serviciul de Transporturi Navale exercită, conform legii, activităţi pentru combaterea infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanei, apărarea proprietăţii publice şi private, precum şi cu privire la interesele economice ale statului în sistemul transporturilor navale, coordonând activitatea structurilor de poliţie transporturi navale din teritoriu.

 

3. Serviciul Transporturi Aeriene

Împuternicit Şef serviciu:  comisar-șef de poliţie Andrei CĂPRILĂ

Poliţia transporturi aeriene desfăşoară, conform legii, activităţile specifice în 16 aeroporturi din care 8 deschise traficului internaţional de mărfuri şi pasageri, ce asigură legătura cu cele mai importante oraşe din Europa, America de Nord, Asia şi Africa.

Serviciul de Transporturi Aeriene exercită, conform legii, activităţi pentru combaterea infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanei, apărarea proprietăţii publice şi private, precum şi cu privire la interesele economice ale statului în sistemul transporturilor aeriene, coordonând activitatea structurilor de poliţie transporturi aeriene din teritoriu.

 

4. Serviciul Transporturi Feroviare

Împuternicit Șef serviciu: comisar-şef de poliţie Marius CANCEL

Poliţia transporturi feroviare desfăşoară activităţi specifice de prevenire şi combatere a actelor şi faptelor care aduc atingere siguranţei circulaţiei pe căile ferate, bunurilor încredinţate pentru transport operatorilor de marfă şi integrităţii persoanelor şi bunurilor acestora în vederea realizării unui climat de siguranţă civică în staţiile CFR şi pe trenurile de călători.

Serviciul de Transporturi Feroviare răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei pentru combaterea infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanei, apărarea proprietăţii publice şi privat precum şi cu privire la interesele economice ale statului în sistemul transporturilor feroviare, răspunde de executarea activităţilor ce revin Poliţiei Transporturi cu privire la menţinerea ordinii şi liniştii publice pe trenurile de călători şi în staţiile de cale ferată, coordonează activităţile de patrulare a mijloacelor de transport feroviar, îndrumă activitatea de autorizare a personalului de pază şi acordă asistenţă de specialitate în organizarea şi funcţionarea pazei bunurilor, obiectivelor şi valorilor la nivelul Ministerului Transporturilor.