Organizaţia RAILPOL are ca scop realizarea unui climat de siguranţă şi securitate în domeniul transporturilor feroviare, vizând realizarea unui sistem integrat pe căile ferate europene. Acest organism profesional european este rezultatul politicii de cooperare a Comisiei Europene în domeniul “justiţie şi afaceri interne” (cel de-al treilea pilon).

RAILPOL are rolul de a uniformiza activităţile Poliţiilor Transporturi Feroviare la nivel european sau cu atribuţii în transporturile feroviare, desfăşurând cu prioritate unele activităţi specifice pe principalele artere de cale ferată, cooperând cu Uniunea Europeană.Poliţia Română este reprezentată de Direcţia de Poliţie Transporturi ca membră a RAILPOL, conform H.G. nr. 229 din 7 martie 2007.

Priorităţile acestui organism sunt:

− cooperarea, schimbul de informaţii, armonizarea legislativă şi prevenirea ameninţărilor transfrontaliere la adresa siguranţei feroviare

COOPERARE:

Organizaţia RAILPOL realizează legătura între organismele de aplicare a ţării de la nivel naţional cu pilonii I şi III ai Uniunii Europene (DG Tren şi Justiţie şi Afaceri Interne), organisme de cooperare poliţienească pe plan european (Interpol, Europol, Tispol, Aquapol, Organizaţia Europeană a Porturilor Maritime şi Aeroporturile, Colpofer ).