Diagrama de relații a direcțiri de poliție transporturi

 

Conducerea Ministerului Transporturilor manifestă disponibilitate pentru sprijinirea Poliţiei Transporturi în scopul realizării unor transporturi sigure, civilizate, pentru prevenirea comiterii de infracţiuni sau oricărui gen de fapte antisociale pe căile şi mijloacele de transport.

Spaţiile, dotările şi utilităţile necesare desfăşurării activităţii Poliţiei Transporturi (iluminat, încălzire, telefonie CFR, birotică, transport gratuit pe calea ferată) se asigură de către companii din cadrul M.T.I., conform unui protocol comun care este în curs de revizuire.

Totodată, pentru realizarea dezideratelor impuse de problematica vastă cu care se confruntă, Poliţia Transporturi cooperează şi cu următoarele instituţii şi structuri ale statului: Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională a Activelor Fiscale, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Asociaţia Operatorilor Feroviari Privaţi, sindicatele şi patronatele.

Protocolul de cooperare cu Autoritatea Navală Română pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor, asigurarea ordinii şi siguranţei publice în porturile fluviale şi maritime, pe navele de pasageri şi marfă ce se deplasează pe sectorul românesc al Dunării şi Mării Negre.

În acest context, s-a realizat Planul cadru de cooperare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii din transporturile Navale pe Dunăre şi în porturile Româneşti, încheiat cu Autoritatea Navală Română, Garda Naţională de Mediu, Autoritatea Naţională a Vămilor, Garda Financiară, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Protocol de colaborare încheiat cu C.N.Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, pentru modernizarea sistemului de securizare portuară prin instalarea de camere video de supraveghere într-un număr de nouă porturi dunărene.

Scopul colaborării este creşterea gradului de securizare a porturilor dunărene Moldova Veche, Orşova, Drobeta Turnu – Severin, Calafat, Bechet, Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi şi Cernavodă, prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi altor fapte antisociale ce se comit cu ocazia derulării operaţiunilor portuare de mărfuri şi pasageri, asigurarea ordinii şi siguranţei publice în zona acestor porturi, precum şi asigurarea reglementării modalităţilor şi procedurilor de cooperare dintre cele două instituţii.

Protocolul de colaborare cu Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA privind prevenirea şi combaterea criminalităţii specifice transportului feroviar de călători.

Are ca obiect cooperarea între părţi în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii specifice transportului feroviar de călători cât şi a călătoriei frauduloase, ştiut fiind faptul că prevenirea şi combaterea faptelor ilegale ce afectează siguranţa călătorilor, bunurile şi valorile acestora, sunt de natură să contribuie la îmbunătăţirea imaginii Ministerului Transporturilor şi implicit a CFR Călători dar şi a Poliţiei Române.

Periodic se organizează acţiuni comune de prevenire şi combatere a călătoriei frauduloase pe trenurile de călători, a comerţului ambulant, cerşetoriei, vagabondajului, etc. Se participă, periodic, la şedinţele de analiză ce au loc la nivel central, regional şi al staţiilor CF unde se stabilesc măsuri comune de eficientizare a activităţilor.

Protocolul de colaborare cu Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA privind prevenirea şi combaterea criminalităţii specifice transportului feroviar de mărfuri. Are ca obiect cooperarea între părţi în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii specifice transportului feroviar de mărfuri precum şi realizarea unui climat de siguranţă în activitatea desfăşurată în acest sistem.

Convenţie de colaborare privind prevenirea şi combaterea criminalităţii specifice infrastructurii feroviare (CNCF “CFR” SA). Are ca obiect cooperarea între părţi în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii specifice transportului feroviar în scopul asigurării creşterii gradului de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată şi prevenirii producerii unor evenimente cu urmări grave (victime omeneşti, pagube materiale mari, întreruperea circulaţiei).