Direcţia Comunicaţii si Tehnologia Informatiei funcţionează în structura Inspectoratului General al Poliţiei Române şi are în competenţă realizarea sistemului informatic şi de comunicaţii al poliţiei, organizarea, funcţionarea şi coordonarea eficientă a acestuia în scopul valorificării bazelor de date constituite, în interesul unităţilor operative pentru cunoaşterea şi prevenirea fenomenului infracţional.

Direcţia Comunicaţii și Tehnologia Informației are în componență următoarea structură:

 • Serviciul administrare baze de date și dezvoltare web;
 • Serviciul administrare rețele de calculatoare;
 • Serviciul comunicații telefonice și radio;
 • Serviciul analiză și dezvoltare aplicații;
 • Serviciul administrare rețele de comunicații și Internet;
  • Documente clasificate și secretariat;
  • Programe, metodologii;
  • Asigurare tehnico-materială.

 

Atribuții

 • concepe şi realizează aplicaţii informatice unitare, componente ale sistemului informatic al poliţiei şi asigură generalizarea acestora la unităţile teritoriale de poliţie;
 • elaborează strategia de interconectare a bazelor de date constituite pe diferite domenii de activitate ale poliţiei, în funcţie de necesităţi, precum şi schimbul de date între componentele informatice ale sistemului informatic unitar al poliţiei;
 • proiectează şi realizează prin forţe proprii sau prin intermediul firmelor specializate, reţele de calculatoare, transmisii date şi de comunicaţii şi execută operaţiuni de configurare a tehnicii de calcul şi transmisiuni.

 

Împuternicit Director

Comisar de poliţie CRISTIAN PĂUNAȘ 

Împuternicit Director adjunct

Subcomisar de poliție ION PARASCHIVA  

 

Date de contact

Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2