03 Iunie 2014

Direcţia Comunicaţii si Tehnologia Informației

Directorcomisar-șef de poliție Daniel-Ion VLADU

Director adjunct: comisar-șef de poliție Cristian PĂUNAȘ

 

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2


      Direcţia Comunicaţii si Tehnologia Informatiei funcţionează în structura Inspectoratului General al Poliţiei Române şi are în competenţă realizarea sistemului informatic şi de comunicaţii al poliţiei, organizarea, funcţionarea şi coordonarea eficientă a acestuia în scopul valorificării bazelor de date constituite, în interesul unităţilor operative pentru cunoaşterea şi prevenirea fenomenului infracţional.

Direcţia Comunicaţii și Tehnologia Informației are în componență următoarea structură:

 • Serviciul pentru Managementul Integrat al Bazelor de Date;
 • Serviciul pentru Administrarea Sistemelor Informatice;
 • Serviciul Comunicații Telefonice și Radio;
 • Serviciul pentru Managementul Dezvoltării Aplicațiilor Informatice;
 • Serviciul pentru Administrarea Rețelelor de Comunicații și Internetului;
 • Serviciul Suport pentru Comunicații și Tehnologia Informației
  • Serviciul Tehnic și Asigurare Materială
  • Suport Operativ
  • Centrală Telefonică
 • Compartimentul Managementul Soluțiilor Informatice;
 • Compartimentul Documente Clasificate și Secretariat 

 

Atribuții

 • concepe şi realizează aplicaţii informatice unitare, componente ale sistemului informatic al poliţiei şi asigură generalizarea acestora la unităţile teritoriale de poliţie;
 • elaborează strategia de interconectare a bazelor de date constituite pe diferite domenii de activitate ale poliţiei, în funcţie de necesităţi, precum şi schimbul de date între componentele informatice ale sistemului informatic unitar al poliţiei;
 • proiectează şi realizează prin forţe proprii sau prin intermediul firmelor specializate, reţele de calculatoare, transmisii date şi de comunicaţii şi execută operaţiuni de configurare a tehnicii de calcul şi transmisiuni.

 

Directorcomisar-șef de poliție Daniel VLADU

Director adjunct: comisar-șef de poliție Cristian PĂUNAȘ

 

Date de contact

Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

Program audiențe: Joi 1400 - 1500