Prezentare generală

Fiind organizată ca direcţie în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (C.C.P.I.) constituie autoritatea naţională centrală în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale fiind specializată în schimbul de informaţii operative în domeniul combaterii criminalităţii la nivel internaţional şi potrivit legii, asigură schimbul de informaţii operative în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, precum şi gestionarea fluxului informaţional de interes operativ aferent cooperării internaţionale derulată de structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

C.C.P.I. reuneşte următoarele canalele de cooperare poliţienească internaţională: INTERPOL, EUROPOL, Sistemul Informatic Schengen/SIRENE, legătura operaţională cu Centrul SELEC, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, atât români acreditaţi în străinătate, cât şi străini acreditaţi în România.

Organizare Centrul De Cooperare Polițienească Internațională

Atribuții

a. primirea şi transmiterea cererilor de asistenta, care privesc:

  • organizarea şi realizarea schimbului de date şi informaţii operative desfăşurat între autorităţile competente romane şi structurile similare din străinătate, precum şi cu organisme ori instituţii internaţionale;
  • realizarea cooperării la nivel operaţional în domeniul poliţienesc pe segmentul schimbului de date şi informaţii, cu respectarea regulilor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi a legislaţiei în domeniu;
  • informarea autorităţilor competente romane şi străine cu privire la infracţiunile de terorism şi a faptelor conexe acestora, traficul de droguri, falsificarea de moneda şi alte titluri de valoare române sau străine, furturile de obiecte de artă şi autovehicule, activitatea infractorilor străini sau români urmăriţi internaţional, conţinutul unor documente de identitate străine în vederea prevenirii intrării/ieşirii ilegale a unor persoane, precum şi despre orice alte fapte prevăzute de legea penală pentru luarea măsurilor operative ce se impun în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii cu caracter transfrontalier;
  • alte forme de cooperare şi asistenta poliţienească şi judiciară ce derivă din tratate la care România este parte sau din instrumente juridice comunitare ori potrivit legislaţiei interne;

 

b. alte forme de cooperare şi asistenţă poliţienească şi judiciară ce derivă din tratate la care România este parte sau din instrumente juridice comunitare ori potrivit legislaţiei interne;

c. dezvoltarea cooperării internaţionale în lupta împotriva criminalităţii şi coordonarea activităţii ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură români acreditaţi în străinătate, în domeniul schimbului de date şi informaţii operative;

d. coordonarea schimbului de date şi informaţii între autorităţile competente române şi străine, în scopul desfăşurării unor acţiuni comune care necesită realizarea de operaţiuni pe teritoriul mai multor state;

e. sprijinirea activităţii ofiţerilor de legătura români la Centrul SELEC;

f. asigurarea schimbului de experienţă cu structurile similare din străinătate.

Date de contact

Str. Calea 13 Septembrie, nr. 1-5, Bucureşti - Sector 5
 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Contact - Relaţii cu publicul / petiții

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii