03 Iunie 2014

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională

Împuternicit Directorcomisar-șef de poliție Valentin-Iulian EPURE

Director adjunct: comisar-șef de poliție Cristinel STANCIU

Program de audiențe:

Marți  14:00 - 16.00.

Adresa: Str. Calea 13 Septembrie, nr. 1-5, Bucureşti - S5


Prezentare generală

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI) este autoritatea naţională centrală în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale, fiind specializată în schimbul de informaţii operative. CCPI este organizat ca direcție în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române.

CCPI reuneşte următoarele canalele de cooperare poliţienească internaţională: INTERPOLEUROPOL, Sistemul Informatic Schengen/SIRENE și Punctul Național Focal. Atribuțiile CCPI sunt stabilite prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale.

Însemnul heraldic al CCPI, stabilit prin Ordinul nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, reunește o serie de simboluri relevante pentru viziunea CCPI: grifonul, care reprezintă capacitatea de a surmonta obstacolele, pumnalul, simbol al justiției și onoarei, două mâini împreunate, semnificând alianța, cooperarea. 
Misiunea CCPI
Misiunea CCPI este aceea de a oferi Poliției Române instrumentele, sprijinul și informațiile necesare pentru combaterea criminalității transfrontaliere, în scopul asigurării unui climat de siguranță pentru cetățeni în interiorul și în afara granițelor țării.

 

Date de contact
Str. Calea 13 Septembrie, nr. 1-5, Bucureşti - Sector 5
Email: ccpi@mai.gov.ro