Serviciul Administrativ, este constituit şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ale Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu modificările şi completările ulterioare şi se află în subordonarea nemijlocită a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 

Structura organizatorică

  • Conducerea;
  • Secretariat şi documente clasificate;
  • Biroul Gestiuni;
  • Biroul Tehnic;
  • Biroul Administrativ.

 

Șef Serviciu

Comisar-şef de poliţie MIHAI OCTAVIAN POENARU