Institutul Național de Criminalistică coordonează și monitorizează activitatea de cercetare la fața locului, de realizare a expertizelor și constatărilor criminalistice, de realizare a perchezițiilor informatice efectuate de structurile criminalistice, precum și a activităților specifice identificării criminalistice în Poliția Română și de management al calității în activitatea de laborator.

Activitățile de cercetare la fața locului, de expertiză și gestionare a bazelor de date criminalistice, conform competențelor legale, se realizează în conformitate cu standardele de calitate naționale și internaționale, declarate și implementate. Experții, specialiștii și tehnicienii efectuează expertize, constatări criminalistice sau alte activități profesionale în domeniul pentru care au fost specializați, doar în cauze penale și numai la solicitarea organelor judiciare, cu respectarea legislației penale și procesual penale în vigoare.