Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase are un dublu rol, pe de o parte de autoritate națională competentă, respectiv, de punct de contact în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase are atribuţii în următoarele domenii:

  • prevenirea, descoperirea şi constatarea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru a deţine arme şi muniţii, avizarea în vederea efectuării operaţiunilor de import-export de arme şi muniţii precum şi a eliberarea permisului pentru transferul armelor şi muniţiilor în/din U.E.;
  • prevenirea, descoperirea şi constatarea infracţiunilor la regimul materiilor explozive şi avizarea în vederea efectuării transferului/tranzitului de materii explozive;
  • asigurarea respectării prevederilor legale privind regimul substanţelor periculoase  şi foarte periculoase , produselor de protecţie a plantelor;
  • atribuţii privind cercetarea infracţiunilor precum şi desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;
  • prin conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, face propuneri de iniţiativă legislativă privind regimul armelor de foc, muniţiilor, materiilor explozive, substanţelor şi produselor periculoase;
  • cooperează cu instituţiile similare din străinătate şi cu organizaţiile internaţionale care au atribuţiuni în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase.

Galerie foto