03 Iunie 2014

Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase

Director: comisar-șef de poliție Nicolae-Adrian DINU

Împuternicit Director adjunct: comisar-șef de poliție Angelo-Ionuț BADEA

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

Program de audiențe: Marți - 14.00-16.00

                                    Joi - 10.00-11.30

Email: arme@politiaromana.ro


Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este autoritatea competentă în ceea ce privește recunoașterea calificării de instructor în poligonul de tragere.

Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase are un dublu rol, pe de o parte de autoritate națională competentă, respectiv, de punct de contact în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

 

Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase are atribuţii în următoarele domenii:

  • prevenirea, descoperirea şi constatarea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru a deţine arme şi muniţii, avizarea în vederea efectuării operaţiunilor de import-export de arme şi muniţii precum şi a eliberarea permisului pentru transferul armelor şi muniţiilor în/din U.E.;
  • prevenirea, descoperirea şi constatarea infracţiunilor la regimul materiilor explozive şi avizarea în vederea efectuării transferului/tranzitului de materii explozive;
  • asigurarea respectării prevederilor legale privind regimul substanţelor periculoase  şi foarte periculoase , produselor de protecţie a plantelor;
  • atribuţii privind cercetarea infracţiunilor precum şi desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;
  • prin conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, face propuneri de iniţiativă legislativă privind regimul armelor de foc, muniţiilor, materiilor explozive, substanţelor şi produselor periculoase;
  • cooperează cu instituţiile similare din străinătate şi cu organizaţiile internaţionale care au atribuţiuni în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase.