Împuternicit Director al Directiei Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale

comisar-șef de poliție Iulian-Bogdan MEREZEANU