Direcţia Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, fără personalitate juridică, care asigură organizarea, desfăşurarea și coordonarea unitară a activităţilor de afaceri europene și de relaţii internaţionale ale Inspectoratului General al Poliției Române şi urmăreşte implementarea politicilor specifice pentru realizarea sarcinilor ce revin instituţiei.

Direcţia sprijină, coordonează şi controlează activitatea structurilor specializate şi a poliţiştilor desemnaţi cu responsabilităţi în domeniul afacerilor europene, misiunilor şi relaţiilor internaţionale din cadrul structurilor centrale şi teritoriale subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

ATRIBUŢIILE BIROULUI AFACERI EUROPENE

 

 1. asigură coordonarea structurilor IGPR în vederea participării la procesul decizional al Uniunii Europene;
 2. monitorizează, împreună cu Direcția Juridică, transpunerea și implementarea legislației europene la nivel național;

 

În acest sens:

 1. coordonează întreaga activitate de reprezentare a IGPR la grupurile de lucru ale Consiliului UE, ale Comisiei Europene și ale agențiilor europene de profil, și ține evidența acțiunilor desfășurate și a rezultatelor obținute;
 2. asigură sprijin de specialitate conducerii IGPR în vederea reprezentării la reuniunile de profil, prin întocmirea documentației de participare, a mapelor documentare și a elementelor de mandat;
 3. urmărește participarea la procesul de elaborare a politicilor și legislației europene, în grupurile consultative ale Comisiei Europene;
 4. întocmește ante- proiectele de mandat pentru grupurile de lucru ale Consiliului UE;
 5. întocmește ante - proiectele de mandat pentru comitetele Comisiei întrunite pentru elaborarea actelor de implementare a legislației UE;
 6. monitorizează procesul de armonizare a legislației europene și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și implementare a actelor legislative;
 7. îndrumă, coordonează, controlează și monitorizează activitățile din domeniile sale de competență desfășurate de către direcțiile de specialitate ale IGPR;
 8. asigură asistența de specialitate în domeniul afacerilor europene pentru direcțiile centrale ale IGPR;
 9. asigură reprezentarea, pe bază de mandat, la reuniunile europene în cadrul cărora se stabilesc angajamente și obligații în domeniile de competență ale IGPR.

 

 

ATRIBUŢIILE BIROULUI RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI MISIUNI

 1. sprijină, îndrumă și monitorizează structurile IGPR în aplicarea prevederilor care reglementează activitățile de relații internaționale;
 2. participă la activităţile şi manifestările din domeniul relaţiilor internaţionale din aria de competență, cum ar fi: negocieri ale documentelor de cooperare internaţională, sesiuni ale comisiilor mixte, deplasări externe şi primiri de delegaţii străine, schimburi de experienţă etc.
 3. elaborează şi promovează planurile de acţiuni, înţelegerile şi alte documente tehnice bilaterale şi multilaterale în domeniul de competență;
 4. elaborează propuneri de activități necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin IGPR în domeniul relaţiilor internaţionale;
 5. asigură coordonarea relaţiilor de cooperare din domeniul de competență al Poliției Române cu instituţiile omoloage din alte state și cu organizații și organisme internaționale specializate (NATO, ONU, OSCE, OCEMN, INTERPOL etc.);
 6. participă la pregătirea şi desfăşurarea programelor privind asistenţa de specialitate acordată de către partenerii externi structurilor centrale şi teritoriale subordonate IGPR;
 7. asigură comunicarea cu reprezentanţele diplomatice străine, oficiile consulare și delegațiile și misiunile internaționale acreditate în România;
 8. întocmeşte analize, sinteze şi puncte de vedere privind aspectele de interes din situaţia internaţională în domeniile de competenţă ale IGPR;
 9. îndeplinește atribuțiile Punctului Focal pentru experți naționali detașați la instituții și organisme ale Uniunii Europene, la nivelul Poliției Române.

 

 

 

 

Audienţe: 

Miercuri între orele 14.00-16.00

 

Date de contact

Sos. Mihai Vodă, nr. 6, sector 5, Bucureşti