Extras din procedura generala de lucru pentru insotirea unui transport agabaritic

Contracte de prestări servicii insotire transportuiri agabaritice

Conditii si formulare

Societăţile de transport agabaritic care beneficiază de însoţire, cu echipaje de poliţie rutieră, vor încheia un contract de prestări servicii cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform modelului anexat.

Pentru încheierea acestui contract, societăţile de transport agabaritic vor adresa conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române o solicitare, conform modelului din anexa.

Contractul de prestări servicii va avea ca anexe tarifele practicate de unităţile de poliţie şi  lista conturilor bancare ale unităţilor de poliţie.

În fiecare an, în luna noiembrie, până la finele lunii, societăţile de transport agabaritic vor întocmi un plan anual privind organizarea şi realizarea transporturilor agabaritice pentru anul următor, iar până la finele lunii decembrie vor încheia contracte de prestări servicii cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru anul bugetar următor.

Anterior încheirii contractelor de prestări servicii, societăţile de transport agabaritic vor prezenta documente din care să rezulte modul cum asigură îndeplinirea următoarelor cerinţe legale:

a) respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii şi a mediului, care pot afecta personalul unităţii participant la prestarea de servicii;

b) punerea la dispoziţia personalului care prestează serviciul, de mijloace tehnice şi bunuri materiale aflate în stare tehnică corespunzătoare normelor legale în domeniu;

c) desfăşurarea de activităţi economice în condiţii de legalitate;

d) au capabilitatea financiară pentru achitarea tarifului corespunzător serviciului prestat:

  • că nu se află în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori se află într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
  • că nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. e);
  • că şi-a achitat obligaţiile de plată faţă de Ministerul de Interne pentru servicii anterior angajate;
  • că  şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;

i) că nu furnizează informaţii false în documentele prezentate;

Nerespectarea cerinţelor de mai sus, sau neîncheierea contractelor de prestări servicii, atrage neonorarea solicitărilor de însoţire, cu echipaje de poliţie rutieră, a transporturilor agabaritice. 

În derularea contractului încheiat între cele două părţi, operatorul de transport agabaritic va transmite, pentru fiecare operaţiune în parte o Solicitare de însoţire cu echipaje de poliţie rutieră a transportului agabaritic, depusă la Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (pentru operativitate aceasta se poate transmite şi prin fax), conform modelului anexat 

Solicitarea va fi trimisă Direcţiei Rutiere cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de efectuarea transportului.

Autorizaţia specială de transport (A.S.T.) eliberată de administratorul drumului public, pentru traseul tranzitat de către transportul agabaritic. Aceasta va fi transmisă la Direcţia Rutieră cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte începerea transportului.

Pentru drumurile naţionale, naţional-europene şi autostrăzi, A.S.T.-ul va fi eliberat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R.). Pentru drumurile judeţene autorizaţia va fi eliberată de Consiliul Judeţean pe a cărui rază se efectuează transportul, iar pentru drumurile comunale/străzi de către Primăria competentă teritorial.

În cazul în care traseul tranzitează mai multe categorii de drumuri se vor trimite toate autorizaţiile  eliberate de autorităţile competente;Lipsa uneia sau mai multor autorizaţii atrage neavizarea efectuării transportului.

La finalizarea misiunii de însoţire a transportului, pe raza de competenţă teritorială,  se va încheia un proces verbal, în două exemplare,conform modelului anexat, în care se vor consemna numărul de lucrători de poliţie rutieră folosiţi, lungimea traseului parcurs dus-întors, durata efectuării transportului şi traseul parcurs.

Se vor lua în calcul inclusiv kilometrii parcurşi de la sediul unităţii de poliţie până la locul de desfăşurare a misiunii şi respectiv de la locul predării acestuia la sediul unităţii.

Procesul verbal, în cele două exemplare, va fi semnat atât de către lucrătorii de poliţie rutieră cât şi de reprezentantul firmei transportatoare, acesta din urmă aplicând ştampila firmei pe semnătura sa, exemplarul numărul 1 rămânând la poliţistul rutier.