Direcţia Rutieră din Inspectoratul General al Politiei Romane are următoarele atribuţii generale:

 

 • monitorizează și coordonează activitatea desfăşurată de Serviciile rutiere judeţene, Brigada rutieră din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și Birourile de Poliție Autostrăzi, în domeniul supravegherii, îndrumării şi controlului traficului, al cercetării şi soluţionării accidentelor de circulaţie cu autori cunoscuţi şi necunoscuţi şi al prevenirii şi combaterii încălcării normelor rutiere;

 •  elaborează propuneri și acordă consultanță de specialitate pentru îmbunătățirea legislaţiei naţionale privind circulaţia pe drumurile publice, urmărind armonizarea acesteia cu normele de drept specifice ale Uniunii Europene şi convenţiile ori acordurile internaţionale în domeniu, la care România este parte. Întocmeşte norme şi reglementări cu caracter intern care asigură implementarea legislaţiei rutiere în vigoare;

 • analizează evoluţia situaţiei operative în domeniu şi elaborează programe ori planuri de măsuri pentru eficientizarea activităţii formaţiunilor teritoriale şi atingerea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin documentele de planificare strategică a muncii de la nivelul Poliţiei Române; participă la cercetarea accidentelor de circulaţie soldate cu decesul mai multor persoane ori cu alte implicaţii deosebite;

 • participă la cercetarea accidentelor de circulaţie soldate cu decesul mai multor persoane ori cu alte implicaţii deosebite;

 • execută sau, după caz, coordonează măsurile întreprinse de formaţiunile teritoriale pentru asigurarea deplasării pe drumurile publice, în condiţii de deplina siguranţă, a delegaţiilor oficiale române şi străine, precum şi a unor transporturi de importanţă deosebită, cooperând cu celelalte instituţii abilitate din cadrul sistemului naţional de apărare;

 • organizează şi coordonează, în colaborare cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor (MT), controlul în trafic asupra legalităţii transporturilor comerciale de mărfuri şi persoane;

 • organizează şi coordonează, în cooperare cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor (MT) controlul în trafic al stării tehnice a vehiculelor, pentru prevenirea accidentelor cauzate de circulaţia cu defecţiuni tehnice;

 • organizează şi verifică, împreună cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNAIR), pe baza programelor comune de acţiune sezoniere, sistematizarea reţelei drumurilor naţionale în scopul menţinerii viabilităţii acesteia şi a îmbunătăţirii semnalizării rutiere;

 •  avizează, împreună cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNAIR) proiectele de construcţii şi amenajări rutiere în zona drumurilor de interes republican, coordonând activităţile similare desfăşurate de formaţiunile teritoriale, pentru lucrările în plan local;

 • colaborează cu Direcţia Regim Permise Conducere şi Înmatriculări Vehicule din M.A.I. în domeniul perfecţionării cadrului legislativ specific;

 • monitorizează activitatea de implementare a abaterilor la regimul circulaţiei în sistemul automat de evidenţă precum şi restituirea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare reţinute;

 • asigură informarea rutieră a participanţilor la trafic prin mass-media centrală şi Internet, colaborând cu instituţiile guvernamentale ori organismele neguvernamentale cu atribuţii ori preocupări în domeniul rutier, în organizarea şi desfăşurarea de campanii educaţional-preventive în rândul participanţilor la trafic;

 • reprezintă Ministerul Afacerilor Interne în cadrul Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră şi participă la elaborarea strategiilor naţionale în domeniul siguranţei rutiere.;

 • reprezintă poliţia rutieră din România în cadrul Organizaţiei Europene a Poliţiilor Rutiere (TISPOL), organism monitorizat de Comisia Europeană, Directoratul General pentru Mișcare (DG Move) şi asigură transpunerea în practică a hotărârilor adoptate pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii rutiere pan-europene;

 • reprezintă Ministerul Afacerilor Interne în activităţile de colaborare cu structuri similare ale altor state, în cadrul Grupului de Lucru pentru Siguranţa Circulaţiei de pe lângă CEE-ONU, precum şi în relaţiile cu poliţii rutiere ori instituţii guvernamentale sau neguvernamentale cu preocupări în domeniu, din alte state, în limita mandatului aprobat de conducerea M. A.I.;

 • implementează programe cu finanţare externă sau internă care vizează creşterea capacităţii de acţiune a poliţiei rutiere naţionale.