Compartimentul Dispecerat

 • realizează fluxul informaţional privind transmiterea ordinelor şi dispoziţiilor cu caracter de documente clasificate, primite de la M.A.I. şi conducerea I.G.P.R. către unităţile de poliţie şi primesc spre transmitere către conducerea I.G.P.R. sau M.A.I. a rapoartelor (informărilor) cu acelaşi caracter;
 • asigură transmiterea şi primirea tuturor informaţiilor din sfera de activitate (radio, fax/telex, electronic, informaţii secretizate, etc.);
 • asigură informarea imediată a conducerii I.G.P.R. cu privire despre producerea unor evenimente deosebite din competenţa Poliţiei Române;
 • pune în aplicare planurile de măsuri ale I.G.P.R. în situaţii deosebite;
 • alertează structurile de poliţie competente în situaţii deosebite, a grupelor operative şi a personalului I.G.P.R. în situaţii deosebite în sistem individual şi colectiv (conferinţă);
 • sprijină la solicitarea unităţilor de poliţie teritoriale activitatea acestora în diferite situaţii;
 • actualizează permanent documentele operative;
 • asigură executarea serviciului de zi pe I.G.P.R;
 • menţine permanent legătura cu: M.A.I., dispeceratele unităţilor de poliţie, dispeceratele (structurile similare) celorlalte instituţii abilitate cu care se cooperează: I.G.S.U., I.G.J.R., S.R.I., S.P.P., etc.


Compartimentul Centrul infotrafic

 • asigură schimbul de date şi informaţii cu unităţile teritoriale de poliţie în vederea identificării tuturor situaţiilor ce prezintă risc asupra circulaţiei rutiere, feroviare sau aeriene;
 • asigură documentaţia de specialitate şi consultanţă pe linie de circulaţie rutieră, feroviară şi aeriană în relaţia cu mass-media.
 • asigură informarea participanţilor la trafic şi a celorlalţi cetăţeni cu privire la evenimentele pe linie de circulaţie rutieră, feroviară şi aeriană prin intermediul mijloacelor de informare mass-media prin elaborarea de comunicate de presă, intervenţii în direct la posturile de radio şi televiziune;
 • monitorizează prin sistemele de supraveghere video existente, în limita posibilităţilor, situaţia traficului rutier în vederea fructificării informaţiilor obţinute;
 • asigură informarea participanţilor la trafic şi a celorlalţi cetăţeni cu privire la traficul rutier, recomandări privind conduita participanţilor la trafic, rute ocolitoare, etc.