Serviciul de Psihosociologie este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române cu atribuţii de exercitare a actului psihologic,  investită cu autoritate de îndrumare, coordonare şi control în domeniul activităţii de psihologie desfăşurată de către structurile de profil şi personalul specializat din unităţile Poliției Române.

Serviciul de Psihosociologie desfăşoară activităţi specializate de evaluare și asistență psihologică a personalului și a membrilor familiilor acestora, diagnoză organizațională, activități de pregătire psihologică a polițiștilor, precum și programe de profilaxie psihologică vizând promovarea și apărarea sănătății mintale și prevenirea îmbolnăvirilor psihice.

 

Atribuţii

  • execută şi coordonează permanent acţiuni de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informațiilor, precum și investigării concretizate prin activități de evaluare și asistenţă psihologică, diagnoză organizațională și, după caz, de cercetare științifică în domeniul psihologiei;
  • participă la adaptarea, actualizarea şi operaţionalizarea metodologiilor şi procedurilor care reglementeză activităţile de psihologie date în competenţa sa, respectiv a psihologilor de la structurile aflate în coordonarea Serviciului de Psihosociologie;
  • realizează activităţi de sprijin, coordonare și îndrumare a activităţilor de psihologie desfăşurate de structurile de profil ale Poliției Române, aflate în coordonarea Serviciului de Psihosociologie
  • planifică, organizează şi desfăşoară activitatea de evaluare periodică și cu ocazia avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică intensă, precum şi în alte situații prevăzute de reglementările în vigoare;
  • realizează intervenții psihologice primare;
  • pune în aplicare măsuri subsecvente diagnozei organizaționale, potrivit sferei de competență;
  • la solicitare, asigură suportul psihologic al misiunilor cu grad ridicat de risc în care este implicat personalul aflat în competență de asistență;
  • organizarea anuală a Simpozionului Național de Psihologie al Poliției Române;
  • desfășoară activități de relații internaționale în domeniul de competență, atunci când este desemnat și în limitele mandatului acordat.