Direcția Pregătire Profesională este unitatea de specialitate organizată în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, fără personalitate juridică, în subordinea directă a inspectorului general, care asigură managementul activităților de formare profesională în Poliția Română. Direcția Pregătire Profesională coordonează profesional structurile de pregătire profesională din cadrul inspectoratelor de poliție județene și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și asigură, totodată, coordonarea activităților de formare ce se desfășoară în școlile postliceale şi centrele de formare continuă din subordinea Poliţiei Române.

Principalele atribuții ale Direcției Pregătire Profesională:

 - coordonează, monitorizează, evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești cu cele patru componente:

  • pregătirea tactică;
  • pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării;
  • pregătirea în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare;
  • pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu.

  - coordonează, monitorizează, evaluează pregătirea de specialitate, pe cele două paliere:

  • formarea profesională inițială în instituțiile de învățământ care pregătesc personal în beneficiul Poliției Române;
  • perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor, pe post și prin programe de formare profesională continuă.

O bună pregătire profesională reprezintă forța unei echipe și influențează, în mod considerabil, calitatea intervenției polițienești.

Principalele obiective ale structurii:

  • consolidarea pregătirii profesionale a polițiștilor, cu accent pe instruirea practică în toate domeniile intervenției polițienești, calibrată la realitățile din teren și în acord cu nevoile structurilor operative;
  • dezvoltarea permanentă și menținerea unui nivel corespunzător de pregătire practică, în concordanță cu dinamica mediului operativ și în considerarea bunelor practici în domeniu ale polițiilor europene partenere.
  • formarea unor polițiști la standarde de performanță europene.