Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal ca drept fundamental recent cristalizat în spaţiul european, garantat de articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, instrument juridic care a căpătat forţă obligatorie odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, reprezintă unul din pilonii de bază ai societăţii contemporane în contextul erei digitale şi al globalizării circuitului informaţiei.

 

Odată cu aderarea ca membru cu drepturi depline la Uniunea Europeană, România era într-o etapă care presupune pregătirea şi adoptarea măsurilor necesare aderării ulterioare la spaţiul Schengen.


Contribuţia Inspectoratului General al Poliţiei Române la efortul naţional în vederea aderării la spaţiul Schengen şi alinierii României la standardele Europene şi Internaţionale în domeniul de referinţă, presupunea conştientizarea importanţei şi implicaţiilor acestui fenomen la nivelul întregului personal.

Pentru asigurarea nivelului de pregătire în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, a fost organizat şi funcţionează, începând cu data de 01.09.2010, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române „Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal”, subordonat nemijlocit Inspectorului General al Poliţiei Române. 

Constituirea acestei structuri a fost urmată de numirea unor responsabili cu protecţia datelor în cadrul tuturor structurilor teritoriale subordonate I.G.P.R. Astfel, s-au făcut paşi importanţi sub aspectul instituirii unui mod de lucru unitar în privinţa modului de întocmire a documentaţiei aferente notificărilor şi nu în ultimul rând, sub aspectul asigurării/îndeplinirii cerinţelor minime de securitate a datelor prelucrate.

Din punct de vedere al resursei umane, Poliţia Română se bucură de o reţea şi o echipă de specialişti foarte bine pregătită şi instruită atât din punct de vedere juridic cât şi tehnic, capabilă să se adapteze noilor reglementări şi evoluţii din domeniul de referinţă.

Rolul şi menirea compartimentului este reflectată printr-o serie de activităţi specifice, şi anume:

  • îndrumă şi consiliază operatorii din cadrul IGPR pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se efectueze conform legislaţiei în vigoare;
  • pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii unităţii şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii pe linia protecţiei datelor cu caracter personal;
  • participă la elaborarea unor proiecte de ordin, instrucţiuni, regulamente, dispoziţii şi analize .
  • întocmeşte puncte de vedere privind unele acte normative de nivel superior, ordine, instrucţiuni, regulamente sau dispoziţii.
  • urmăreşte modul de aplicare a normelor legale în domeniu în activitatea unităţii şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice;
  • participă la grupurile de lucru, reuniuni, seminarii şi cursuri organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu implicaţii asupra domeniului de muncă, în calitate de reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

Date de contact :

 

Comisar șef de poliţie CONSTANTIN UDREA - coordonator compartiment


Sediul Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal este în București, Șoseaua Ștefan cel Mare,nr. 13-15, sector 2;