COMPARTIMENTUL PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DETALII

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal ca drept fundamental în spațiul european, garantat de articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, instrument juridic care a căpătat forță obligatorie odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, reprezintă unul din pilonii de bază ai societății contemporane în contextul erei digitale şi al globalizării circuitului informaţiei.

Odată cu aderarea ca membru cu drepturi depline la Uniunea Europeană, România a intrat într-o etapă care presupune pregătirea şi adoptarea măsurilor necesare aderării la spațiul Schengen.
Contribuția Inspectoratului General al Poliţiei Române la efortul național în vederea aderării la spațiul Schengen şi alinierii României la standardele Europene şi Internaţionale în domeniul de referinţă, presupune conștientizarea importanței şi implicațiilor acestui fenomen la nivelul întregului personal.

Pentru asigurarea nivelului de pregătire în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, a fost organizat şi funcţionează, începând cu data de 01.09.2010, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române „Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal”, subordonat nemijlocit inspectorului general al Poliţiei Române. 

Constituirea acestei structuri a fost urmată de numirea unor responsabili cu protecţia datelor în cadrul tuturor structurilor teritoriale subordonate I.G.P.R. Astfel, s-au făcut pași importanți sub aspectul instituirii unui mod de lucru unitar în privința modului de întocmire a documentației aferente notificărilor şi nu în ultimul rând, sub aspectul asigurării/îndeplinirii cerințelor minime de securitate a datelor prelucrate.

Din punct de vedere al resursei umane, Poliţia Română se bucură de o rețea şi o echipă de specialiști bine pregătită şi instruită, atât din punct de vedere juridic cât şi tehnic, capabilă să se adapteze noilor reglementări şi evoluții din domeniul de referinţă.

Rolul şi menirea compartimentului este reflectată printr-o serie de activităţi specifice, şi anume:

- îndrumă şi consiliază operatorii de date din cadrul I.G.P.R. pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se efectueze conform legislaţiei în vigoare;

- pregătește şi examinează, sub aspectul legalității şi eficienței juridice, documentația care stă la baza deciziilor conducerii unității şi acordă asistență juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unității pe linia protecţiei datelor cu caracter personal;

- participă la elaborarea unor proiecte de ordin, instrucțiuni, regulamente, dispoziții şi analize;

- întocmește puncte de vedere privind unele acte normative de nivel superior, ordine, instrucțiuni, regulamente sau dispoziții;

- urmăreşte modul de aplicare a normelor legale în domeniu în activitatea unității şi face propuneri pentru perfecționarea normelor juridice;

- participă la grupurile de lucru, reuniuni, seminarii şi cursuri organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu implicaţii asupra domeniului de muncă, în calitate de reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pentru informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către IGPR apasați aici.

DATE DE CONTACT:

Comisar șef de poliţie CARMEN FRANDEȘ - coordonator compartiment

Sediul Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal este în București, Șoseaua Ștefan cel Mare,nr. 13-15, sector 2