Simpozionul Internaţional de Criminalistică este organizat în fiecare an de Asociaţia Criminaliştilor din România şi de Inspectoratul General al Poliţiei Române, pe durata a două zile, în luna octombrie, la Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Acest eveniment confirmă, de fiecare dată, înalta cotă de apreciere de care se bucură criminalistica românească, atât prin numărul impresionant al participanţilor din ţară şi din străinătate, cât şi prin calitatea comunicărilor ştiinţifice cuprinse în program.

Comunicările ştiinţifice abordează prin modalităţi diverse tematici care constituie însăşi esenţa profesiunii de criminalist şi care converg, în complementaritatea lor, la descoperirea, punerea în evidenţă şi probarea adevărului judiciar în condiţiile atât de complexe oferite de societatea contemporană.

Din acest punct de vedere, această activitate oferă suficiente motive pentru a fi convinşi, pe mai departe, de capacitatea criminalisticii româneşti de a se sincroniza cerinţelor timpului, în planul combaterii criminalităţii, prin folosirea celor mai moderne forme de investigare. Cu alte cuvinte, deşi comunicările vizează, preponderent, o problematică tehnico-ştiinţifică, aceasta este permanent dublată de o componentă circumstanţială, contribuindu-se astfel la mai buna înţelegere a funcţiei sociale a criminalisticii.

În acelaşi sens, dezbaterile emană un tonic sentiment de forţă, de coeziune profesională, determinat de prezenţa unor specialişti cu un important nivel de reprezentativitate şi autoritate pentru instituţiile lor, din practic toate domeniile în care criminalistica îşi găseşte aplicarea (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Medicină Legală, Parchete etc.).

Organizatorii Simpozionului pun la dispoziţia tuturor participanţilor, şi nu numai a lor, sub forma unui volum, toate lucrările cuprinse în program, atât pe cele prezentate, cât şi pe cele neprezentate din lipsa timpului alocat în acest sens.