Institutul de Criminalistica

 

Membru cu drepturi depline al Reţelei Europene a Institutelor de Criminalistică (ENFSI)

Institutul de Criminalistică este afiliat, începând cu luna mai 2005, la European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) – Reţeaua Europeană a Institutelor de Criminalistică.

 

Cu ocazia Conferinţei anuale ENFSI, care a avut loc în data de 26 mai 2005, la Haga, Directorul Institutului de Criminalistică, domnul chestor de poliţie Ţîru Gabriel, a primit certificatul de afiliere.

La data de 20 octombrie 1995 a fost organizată o întâlnire oficială la Rijswijk, în Olanda, prin  care reprezentanţii a unsprezece laboratoare guvernamentale vest-europene au înfiinţat Reţeaua Europeană a Institutelor de Criminalistică (ENFSI). Cu această ocazie, la data de 25 octombrie 1995, fondatorii ENFSI au semnat Memorandumul acord care reglementează activitatea Reţelei, au ales prima conducere şi au stabilit sigla („ochiul european”).

 

La Întâlnirea Anuală din anul 1999 de la Moscova a fost aprobată de către statele membre prima constituţie a ENFSI şi a fost stabilită baza structurii actuale. De asemenea, tot în anul 1999 a fost înfiinţat site-ul ENFSI, care, treptat, a devenit atât principala sursă de informare privind Reţeaua, cât şi principalul mijloc de comunicare între membri, Conducere, Comitete şi Grupuri de Lucru.

Reţeaua Europeană a Institutelor de Criminalistică (ENFSI) a fost înfiinţată pentru diseminarea cunoştinţelor existente, pentru asigurarea schimbului de experienţă şi pentru atingerea unor acorduri comune, fiind recunoscută ca un grup de experţi în domeniul criminalisticii.

Reţeaua Europeană a Institutelor de Criminalistică este o organizaţie profesională care stabileşte şi menţine relaţii de lucru cu instituţii similare, acreditează şi sprijină laboratoarele de profil în implementarea bunelor practici, a standardelor de calitate şi a procedurilor de lucru europene în domeniu.

ENFSI s-a dezvoltat cu succes încă de la înfiinţare, numărul de membri crescând în mod constant de-a lungul anilor, respectiv de la 11 în anul 1995 la 53 în anul 2005.

Cele 53 de laboratoare membre provin din 31 de state răspândite în întreaga Europă, printre care se numără: Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia, Ucraina şi Marea Britanie.

În cadrul Reţelei Europene a Institutelor de Criminalistică (ENFSI) există un număr de trei Comitete Permanente care acoperă în totalitate domeniile cheie.

  1. Comitetul Grupurilor de Lucru ale Experţilor (EWGC), care cuprinde un număr de 16 Grupuri de Lucru;

  2. Comitetul privind Asigurarea Calităţii şi a Competenţei (QCC);

  3. Academia Europeană de Criminalistică (EAFS).

În data de 3 mai 2005, reprezentanţi ai ENFSI s-au deplasat la Bucureşti în vederea auditării activităţilor Institutului de Criminalistică, ocazie cu care le-au fost prezentate date de ordin organizatoric, atribuţiile, modalităţile de lucru şi cadrul legal care reglementează funcţionarea acestei structuri. De asemenea, au fost subliniate preocupările poliţiştilor criminalişti din România pentru modernizarea şi eficientizarea activităţilor specifice desfăşurate.

La data de 17 mai 2005, preşedintele Reţelei Europene a Institutelor de Criminalistică (ENFSI), domnul dr. Kimmo Himberg, a comunicat oficial aprobarea afilierii Institutului de Criminalistică ca membru cu drepturi depline la această structură.

Cu ocazia Conferinţei anuale ENFSI, care a avut loc în data de 26 mai 2005, la Haga, Directorul Institutului de Criminalistică, domnul comisar şef de poliţie Ţîru Gabriel, a primit certificatul de afiliere.

Calitatea de membru reprezintă o recunoaştere a profesionalismului criminaliştilor din Poliţia Română.

Ca membru al Reţelei Europene a Institutelor de Criminalistică (ENFSI), pe lângă un schimb permanent de publicaţii de specialitate, Institutul de Criminalistică beneficiază şi de participarea unor experţi criminalişti proprii la întâlnirile Grupurilor de Lucru ale Experţilor din cadrul Reţelei Europene a Institutelor de Criminalistică (ENFSI), care vizează specializările ADN, tehnica documentelor, analiza vopselei şi a sticlei, dactiloscopia, grafoscopia, tehnologia informaţiei, analiza vorbirii şi analiza audio, investigarea explozibililor, investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei, investigarea incendiilor şi a exploziilor, traseologia, balistica, investigarea factorilor suplimentari ai împuşcăturii, analiza fibrelor, analiza imaginii digitale. În cadrul acestora se fac schimburi de experienţă pentru diseminarea rezultatelor pozitive obţinute cu ocazia examinărilor de laborator şi pentru adoptarea unor proceduri comune de lucru.