• Sondaj de opinie privind organizarea serviciului poliţienesc în mediul rural (2012).  Cercetarea a avut ca scop evaluarea formei de organizare şi funcţionare a activităţii poliţiei din mediul rural, identificarea problemelor apărute în urma implementării concepţiei de desfiinţare a posturilor de poliţie, precum şi a soluţiilor/măsurilor ce pot fi adoptate pentru îmbunătăţirea activităţilor desfăşurate. A fost realizată pe baza unui sondaj de opinie care s-a adresat atât personalului de execuţie din cadrul secţiilor de poliţie rurală, cât şi personalului cu funcţie de comandă cu responsabilităţi în coordonarea activităţii poliţiei din mediul rural. Obiectivele cercetării au constat în: identificarea problemelor legate de desfăşurarea activităţii şi condiţiile de muncă ale poliţiştilor din mediul rural, precum şi a formei optime de organizare a serviciului poliţienesc în mediul rural.
  • Sondaj de opinie în rândul poliţiştilor de proximitate (2011). Acesta a fost realizat în vederea evaluării funcţionării sistemului de ordine publică în mediul urban, în condiţiile extinderii competenţelor poliţiei de proximitate. Scopul cercetării este de a analiza modul în care noile competenţe ale poliţiştilor de proximitate contribuie la întărirea capacităţii de control al criminalităţii şi la îmbunătăţirea imaginii poliţiei.
  • Studiu privind integrarea profesională a reprezentanţilor minorităţilor naţionale încadraţi în structurile Poliţiei Române pe locuri speciale (2010). Principalele obiective ale cercetării au vizat identificarea caracteristicilor procesului de adaptare a reprezentanţilor minorităţilor naţionale la solicitările postului şi integrarea în colectiv, a aspectelor specifice în activitatea desfăşurată de către poliţiştii încadraţi pe locuri speciale, precum şi  investigarea unor aspecte ce ţin de mobilitatea profesională, respectiv planificarea profesională.