Proiectul „VARA PE ULIŢĂ” s-a derulat în perioada 3 iulie-11 august 2017 și a avut drept scop creşterea gradului de informare a copiilor participanți la tabăra de creaţie de la Muzeul Satului “Dimitrie Gusti” prin derularea de activităţi interactive, discuţii şi jocuri pe problematica prevenirii victimizării minorilor în timpul vacanţei.

Proiectul Şcoala siguranţei Tedi 2016-2017 a fost implementat de Poliţia Română în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu Maspex România, cu scopul de a informa elevii claselor a I-a asupra potenţialelor pericole specifice vârstei lor şi de a le furniza soluţii pentru gestionarea acestora.

Proiectul “ÎMPREUNĂ” – s-a desfășurat în București la Școlii Gimnazială Ferdinand I, în semestrul II al anului școlar 2015-2016 și în anul școlar 2016-2017. Proiectul a constat într-o serie de sesiuni de informare, dezbateri și activități interactive cu elevii și patru sesiuni de formare în managementul conflictelor cu profesorii din această școală.

Proiectul ,,EDUCAŢIE PENTRU SIGURANŢĂ” iniţiat de către I.C.P.C. şi dezvoltat în colaborare cu S.A.P.C. Bucureşti, Direcţia Rutieră şi Brigada Rutieră a Capitalei, D.C.C.O. şi structurile subordonate, a avut ca scop informarea preventivă antivictimală şi antidelictuală a elevilor din ciclul primar şi liceal.

Proiectul Copilărie fără delincvenţă, care beneficiază de finanţare europeană prin Programul ISEC. Are ca scop creşterea eficienţei programelor de prevenire a delincvenţei juvenile la minorii sub 14 ani. Se derulează în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu sprijinul Ministerelor de Interne din Cehia şi Bulgaria.

Proiectul Ars Praeventiva derulat în parteneriat cu BSA The Software Alliance, care a constat în organizarea unui festival de teatru pentru liceenii bucureşteni. Tema acestuia a fost creşterea nivelului de siguranţă a elevilor în utilizarea calculatorului şi a comunicaţiilor electronice.

Proiectul Unde începe cerşetoria, se sfârşeşte copilăria, destinat prevenirii cerşetoriei în rândul copiilor, derulat în parteneriat cu Asociaţia Telefonul Copilului şi ANITP, cu sprijinul financiar al Ambasadei Franţei la Bucureşti;

Proiectul Misiune posibilă, de atragere a tinerilor aparţinând minorităţilor etnice spre o carieră in poliţie, derulat împreună cu Fundaţia Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală şi Şcoala de Agenţi de Poliţie Septimiu Muresan – Cluj-Napoca;

Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de prevenire şi investigare a cazurilor de pornografie infantilă prin internet în România” derulat în parteneriat cu Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul DCCO - IGPR şi finanţat prin mecanismul financiar EEA Grants. Implementarea s-a făcut cu sprijinul partenerilor norvegieni. Proiectul a avut două componente, una de prevenire şi una de combatere, urmărindu-se atât creşterea capacităţii investigative a structurii operative în ceea ce priveşte cazurile de pornografie infantilă pe Internet, cât şi dezvoltarea reacţiei proactive, de prevenire a acestor fapte;

Proiectul „Poliţia şi Minorităţile Etnice”, derulat în perioada ianuarie-iunie 2008, a avut ca scop consolidarea relaţiei Poliţie – minorităţi entice;

Programul „Prevenirea delincvenţei juvenile în perimetrul unităţilor de învăţământ” – în cadrul unui proiect MATRA.Proiectul a beneficiat de sprijinul specialiştilor din Olanda şi a urmărit pregătirea de formatori din cadrul MAI şi MECT care, ulterior, au derulat activităţi de informare în scoli.