Şef Serviciu

Comisar-şef de poliţie

HUBA MIHAI

Telefon: 0241.602.178

Program audienţe: Luni 09.00-11.00

Structura

Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime

Adresa: incinta Port Constanța, clădirea Bursa Nouă, etaj 1.

Biroul de Poliţie Transporturi Navale Constanţa Sud Agigea

Adresa: incinta Port Constanţa Sud, Poarta nr. 10, zona Libera, incinta 1A.

Telefon: 0241.602227, Fax: 0241.602178

Biroul de Poliţie Portuara Cargoscan

Adresa: incinta Port Constanţa-Sud, Poarta nr. 10, zona Libera, incinta 1A.

Postul de Poliţie Transporturi Navale Mangalia 

Adresa: Localitatea 2 Mai, str. Portului, nr 1, jud. Constanta

Postul de Poliţie Transporturi Navale Midia

Adresa: Clădire CFR Marfă, cap Midia, jud.Constanta.

Telefon: 0241.762976

Serviciul are ca obiectiv general dezvoltarea capacităţii instituţionale şi operaţionale în vederea menţinerii unui climat de legalitate în sfera transporturilor menit să asigure o bună funcţionare a activităţilor specifice în porturile maritime, în conformitate cu normele şi standardele europene în materie, precum şi în conformitate cu aquis-ul Schengen.

Serviciul are următoarele atribuţii principale:

a) aplică măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;

b) culege informaţii în vederea cunoaşterii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor, precum şi altor fapte ilicite;

c) desfăşoară activităţi pentru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol;

d) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale în domeniile de competenţă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

e) desfăşoară activităţi de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute;

f) combate traficul şi furturile de autoturisme şi mijloace navale;

g) desfăşoară activităţi pentru combaterea contrabandei, fraudelor vamale şi fiscale, falsurilor şi traficului cu bunuri din patrimoniul cultural naţional;

h) foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice în cercetarea la faţa locului săvârşirii infracţiunilor şi la examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă;

i) exercită controlul legalităţii stabilirii domiciliului sau reşedinţei cetăţenilor români şi străini aflaţi în zona de competenţă;

j) efectuează studii şi cercetări privind dinamica infracţională în zona de competenţă şi propune măsuri de prevenire a acesteia;

k) sprijină, îndrumă, coordonează şi evaluează activitatea birourilor şi posturilor de poliţie prevăzute la art. 6 alin. (1) pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale comise pe raza de competenţă;

l) acordă sprijin, potrivit legii, autorităţilor porturilor maritime şi administraţiei publice locale în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora, precum şi în executarea hotărârilor judecătoreşti;

m) participă, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale şi alte organe prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

n) colaborează cu instituţii de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale pentru pregătirea anti-infracţională a populaţiei;

o) conlucrează cu structuri de profil din alte state şi de la nivelul unor instituţii internaţionale pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere;

p) formulează propuneri pentru completarea/modificarea legislaţiei, precum şi a ordinelor, instrucţiunilor, regulamentelor şi metodologiilor cu caracter intern;

q) organizează şi desfăşoară activităţi de control complexe, în cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului (Poliţie de Frontieră, Autoritatea Naţională a Vămilor, Garda Financiară, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Naţională de Mediu, Autoritatea Navală Română, Autoritatea Feroviară Română, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea Rutieră Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, şi altele).

r) exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit legii, în sarcina sa de conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române;

s) organizează şi desfăşoară acţiuni de menţinere a ordinii publice în zona de competenţă;

t) organizează şi desfăşoară activităţi specifice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în zona de competenţă;

u) îndrumă şi acordă asistenţă de specialitate în organizarea şi funcţionarea pazei bunurilor, obiectivelor şi valorilor la instituţiile şi agenţii economici din zona de competenţă;

v) efctuează verificări şi investigaţii pentru soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi reclamaţiilor privind fapte comise în zona de competenţă;

w) desfăşoară activităţi informative în vederea cunoaşterii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi a altor fapte ilicite în obiectivele economice, locurile şi mediile de interes operativ din zona de competenţă, precum şi pentru documentarea activităţii infracţionale a persoanelor suspecte aflate în atenţie;/p>

x) desfăşoară activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea furturilor din obiectivele economice a furturilor din vagoane şi de la bordul navelor, precum şi a celor de ambarcaţiuni şi motoare de ambarcaţiuni.

Informaţii utile