CURRICULUM VITAE

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

MIHAI  MARIUS

Adresă/Reşedinţă

Bucureşti, România

Telefon

0729.013.757

 

 

E-mail

marius_mihai1978@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

15 decembrie 1978

Sex

Masculin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

 

 

Perioada

iulie 2018 –

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit director adjunct – Direcția de Ordine Publică

Activităţi şi responsabilităţi principale

- Activităţi de coordonare, îndrumare, sprijin şi control al personalului direcției

- Coordonarea nemijlocită a activității serviciilor nominalizate prin dispoziție a directorului

- Reprezentarea intereselor serviciului, direcţiei şi Poliţiei Române în colaborare cu structurile M.A.I. sau alte instituţii şi autorităţi.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul General al Poliţiei Române

Direcţia de Ordine Publică

sector 5, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Poliţie – Organizarea activităților manageriale la nivelul Direcției de Ordine Publică pe domeniile date în responsabilitate prin dispoziție a directorului.

 

 

Perioada

martie 2018 – iulie 2018

Funcţia sau postul ocupat

Şef serviciu – Serviciul Cooperare Operativă

Activităţi şi responsabilităţi principale

- Activităţi de coordonare, îndrumare, sprijin şi control al personalului serviciului

- Reprezentarea intereselor serviciului, direcţiei şi Poliţiei Române în colaborare cu structurile M.A.I. sau alte instituţii şi autorităţi.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul General al Poliţiei Române

Direcţia de Ordine Publică

sector 5, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Poliţie – Organizarea activităților manageriale la nivelul Direcției de Ordine Publică pe componentele de planificare și evaluare a activităților, cooperarea cu instituțiile ce au atribuții în menținerea ordinii publice, cooperarea internațională pe domenii din responsabilitatea direcției.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

decembrie 2014 – martie 2018

Funcţia sau postul ocupat

Şef serviciu – Serviciul Analiză, Monitorizare şi Informare

Activităţi şi responsabilităţi principale

- Activităţi de coordonare, îndrumare, sprijin şi control al personalului serviciului

- Reprezentarea intereselor serviciului, direcţiei şi Poliţiei Române în colaborare cu structurile M.A.I. sau alte instituţii şi autorităţi.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul General al Poliţiei Române

Direcţia Management Strategic şi Suport Informaţional

sector 5, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Poliţie – Coordonarea activităţilor de suport decizional pentru conducerea Poliţiei Române

 

 

 

 

 

Perioada

iunie – decembrie 2014

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit şef birou – Biroul Cooperare Strategică

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

- Activităţi de coordonare, îndrumare, sprijin şi control al personalului biroului

- Reprezentarea intereselor biroului, direcţiei şi Poliţiei Române în colaborare cu structurile M.A.I. sau alte instituţii şi autorităţi.

Numele angajatorului

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române

Direcţia Cabinet

sector 5, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Poliţie – Coordonarea activităţilor de cooperare strategică cu structuri din cadrul M.A.I. şi instituţii ori autorităţi cu care relaţionează Poliţia Română

 

 

Perioada

martie 2010 – iunie 2014

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer specialist şi ofiţer specialist principal

Numele angajatorului

Inspectoratul General al Poliţiei Române

Direcţia Cabinet

sector 5, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Poliţie – realizarea materialelor de suport decizional pentru conducerea Poliţiei Române

 

 

 

 

 

 

Perioada

iunie 2008 – martie 2010

Funcţia sau postul ocupat

Şef poliţie orăşenească – Poliţia oraşului Răcari

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Poliţie – conducere, coordonare, îndrumare şi control al efectivului subunităţii

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

decembrie 2007  - iunie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer specialist

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

Serviciul Ordine Publică

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Poliţie – ordine publică, cu linie de muncă silvicultură

 

 

 

Perioada

decembrie 2005 - decembrie 2007

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer principal – coordonator Formaţiune Ordine Publică Urban

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

Poliţia oraşului Titu - Formaţiunea Ordine Publică Urban

                                    Formaţiunea Investigaţii Criminale

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Poliţie – investigaţii criminale şi ordine publică în mediul urban (coordonarea compartimentelor de siguranţă publică şi patrulare, proximitate, sisteme de pază, mică criminalitate)

 

 

 

 

 

 

Perioada

aprilie 1999 - decembrie 2005

Funcţia sau postul ocupat

Ajutor şef de post, agent siguranţă publică şi şef de schimb

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

Poliţia oraşului Găeşti – Postul de Poliţie Ulieşti

Poliţia oraşului Titu – Formaţiunea Ordine Publică Urban

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Poliţie – ordine publică în mediul rural şi urban

 

 

 

 

Educaţie şi formare

   Studii universitare/master/postuniversitare

 

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

 

Februarie – Iunie 2017

Diplomă de studii postuniversitare în domeniul

Managementul Strategic al Securităţii Publice

 • formarea competenţelor manageriale de nivel III - management strategic în unităţile M.A.I.
 • planificare strategică, planificare bugetară şi a resurselor umane
 • managementul proiectelor
 • comunicarea în situaţii de criză

 

Academia de Poliţie „A.I.Cuza”  – Colegiul Naţional de Afaceri Interne

Municipiul Bucureşti

 

 

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

2006 - 2007

Diplomă de master în domeniul Managementul Serviciilor Publice

 • competenţe în domeniul managementul organizaţiei şi strategii manageriale
 • managementul şi marketingul serviciilor publice
 • comunicarea managerială
 • sociologia muncii şi managementul carierei

 

Universitatea „Valahia”  Târgovişte – Facultatea de Ştiinţe Economice

Municipiul Târgovişte

Judeţul Dâmboviţa

 

 

 

 

Perioada

 

1998 – 2003

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de licenţă – Licenţiat în ştiinţe juridice

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

- Drept penal

- Drept procesual penal

- Drept civil

- Drept administrativ

- Drept internaţional public şi privat

- Drept constituţional

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”  Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Juridice

Sector 3, Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

Studii postliceale

 

Perioada

 

1997 – 1999

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire – subofiţer de poliţie

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

- Tactică poliţienească

- Legislaţie contravenţională

- Drept penal şi drept procesual penal

- Pregătire militară şi instrucţia tragerii

- Investigarea criminalităţii

- Criminalistică

- Ştiinţe sociale

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Şcoala Militară de Subofiţeri de Poliţie „Vasile Lascăr”

Municipiul Câmpina

Judeţul Prahova

 

 

 

 

 

 

Studii liceale

 

Perioada

 

1993 - 1997

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de bacalaureat – electro-mecanic auto

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 • Limba şi literatura română
 • Matematică şi fizică
 • Istoria şi Geografia
 • Limba franceză

- Instalaţii şi echipamente auto

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Liceul „Goga Ionescu”

Oraşul Titu

Judeţul Dâmboviţa

 

 

 

Cursuri de specializare

Perioada

Octombrie 2015

Calificarea / diploma obţinută

Egalitatea de şanse, prevenirea şi combaterea violenţei domestice

şi a traficului de persoane

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

Academia „Mihai Viteazul” a

Serviciului Român de Informaţii, Bucureşti

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Octombrie 2014

Analist de informaţii

 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Sector 4, Bucureşti

 

 

Perioada

 

Octombrie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Specializare management organizatoric

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Centrul de Formare şi perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu”

Municipiul Slatina

Judeţul Olt

 

 

Perioada

Iunie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Specializare ofiţeri poliţie urbană

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Sector 4, Bucureşti

Alte cursuri

 

Analiză tranzacţională – T2 – Curs cu formator al Federaţiei Elveţiene (2006)

Security marketing - Curs cu poliţia elveţiana şi experţi elveţieni în domeniul poliţiei de proximitate (2006)

Combaterea traficului de droguri – Curs de iniţiere la Centrul Zonal de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti (2002)

 

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

abilitatea de a citi; scrie; vorbi

Engleză

B2

 

Franceză

B2

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de colaborare, lucru în echipă, adaptabilitate la diverse moduri de lucru şi medii

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Aptitudini de organizare, coordonare şi sprijin

Punere în practică în timp scurt a unor sarcini şi cunoştinţe noi

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Aptitudini de comunicare şi lucru contra timp sau sub presiune

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

- utilizare Internet: Explorer, Chrome, Firefox

- editare documente şi realizare prezentări: Microsoft Office – Word, Excel, Power Point

- sisteme de operare: Microsoft Windows

 

 

Permis de conducere

Categoria B - 1997